Gemiddeld genomen duurt het traject tussen de 2-4 maanden. Goed Scheiden Ar