Het is weer tijd om de belastingaangifte te doen. Hoe werkt de belastingaangifte bij scheiding?

Tot nu toe hebben jullie altijd samen de aangifte gedaan. Samen aangifte doen, als fiscaal partners, mag als je getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt. Jullie zijn dan fiscale partners en zo kunnen jullie in de belastingaangifte inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.

Maar hoe gaat dat als jullie gaan scheiden? Meestal is de scheiding in de loop van een jaar en is het van belang samen af te spreken hoe jullie dat jaar van scheiden de aangifte willen doen.

Jullie kunnen er in het jaar van scheiden, samen voor kiezen nog één keer samen de aangifte te doen als fiscaal partners. Het voordeel hiervan is dat jullie de inkomsten en aftrekposten van dat jaar samen kunnen verdelen en dat kan in totaal gunstig uitpakken.

 

Wanneer geen fiscaal partner meer?

Jullie zijn geen fiscaal partner meer zodra het scheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend én indien jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. In dat jaar kunnen jullie nog kiezen om voor de laatste keer samen de belastingaangifte in te vullen.

 

Samenwonen en fiscaal partnerschap

Als jullie samen wonen, dan stopt het fiscaal partnerschap zodra jullie niet meer samen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Ook is hier van toepassing dat je in dat jaar nog mag kiezen om nog eenmaal samen aangifte te doen.

 

Scheiden en de eigen woning, hoe aan te geven in de belastingaangifte?

Bij de belastingaangifte na een scheiding worden er regelmatig fouten gemaakt indien er een eigen woning is. Als een van jullie bijvoorbeeld in de echtelijke woning blijft en de ander vertrekt, maar de woning staat nog wel op beiden namen, moeten jullie alert zijn hoe dit in de aangifte moet worden ingevuld. Vaak gaat het verkeerd en wordt de aftrekbare rente compleet aan die partner toebedeeld. Het is zo dat je alleen de hypotheekrente over je eigen deel van de hypotheek in aftrek brengen.
Deze situatie duurt maximaal twee jaar en gaat in zodra één van jullie definitief vertrekt uit de gezamenlijke woning. Na deze periode is er fiscaal geen sprake meer van een eigen woning voor diegene die de woning heeft verlaten. Hierdoor vervalt de helft van de renteaftrek. De eigen woning verhuist dan naar box 3, waar de woning – minus de hypotheekschuld – belast is.

 

Maandelijkse belastingteruggave wijzigen

Omdat door de scheiding jullie situatie verandert, is het raadzaam op tijd ook de voorlopige aanslag aan te passen naar de nieuwe situatie.

Zo is de kans kleiner dat je aan het einde van het jaar veel geld moet terugbetalen, omdat er ten onrechte een te hoge voorlopige maandelijkse teruggave is ontvangen.

Toeslagen

Heb je recht op toeslagen? Hou er dan rekening mee dat de verdeling van inkomsten en aftrekposten invloed kan hebben op de hoogte van de toeslagen. Ook hierin is het raadzaam de toeslagen, bij een scheiding, tijdig aan te passen aan de nieuwe situatie.

 

Aangezien de belastingaangifte in het jaar van scheiden complex kan zijn, is het advies om een boekouder in te schakelen of een andere professional die jullie aangifte kan doen.