Ben ik verplicht alimentatie te betalen?

Gaan jullie scheiden of beëindigen jullie het geregistreerd partnerschap, dan is het onderwerp alimentatie een onderdeel van de gesprekken. Veel voorkomende vraag is of je verplicht bent alimentatie te betalen. Na jullie scheiding houden de verplichtingen ten aanzien van het financiële onderhoud niet automatisch op. Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar voor een bepaalde duur te onderhouden.

Dit wordt geregeld in de rechten en plichten tot partneralimentatie en zo zijn er wettelijke bepalingen van toepassing, bijvoorbeeld hoe lang de duur van zo’n alimentatie is en hoe hoog de alimentatie is.

In principe geldt voor partneralimentatie dat de partner met de meeste draagkracht verplicht is alimentatie te betalen aan de partner met de minste draagkracht.

Kinderalimentatie verplichting

Dan is er ook nog de kinderalimentatie. Als er minderjarige kinderen zijn, hebben jullie hiermee te maken. Kinderalimentatie is de bijdrage in de kosten voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Als ouders blijf je ook na de scheiding samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Deze afspraken over kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Jullie spreken dus samen af hoe deze kosten verdeeld worden. Dit hangt uiteraard ook af van hoe jullie de zorg voor de kinderen verdelen en wat de draagkracht is van beide partners.

 

En hoe ziet de verplichting tot alimentatie eruit als we een samenlevingscontract hebben?

Wanneer jullie niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, maar samenwonend zijn (met of zonder samenlevingscontract) is er geen wettelijke grondslag voor partneralimentatie. Wel kan het zo zijn dat jullie in het samenlevingscontract toch afspraken hebben opgenomen, waarbij jullie wel een partneralimentatie afspraak hebben gemaakt indien de samenleving wordt beëindigd.

We kijken dan naar de bepalingen in het samenlevingscontract en wat dat in jullie situatie exact betekent.

Overigens is het wel zo dat als jullie minderjarige kinderen hebben er altijd een plicht is tot de betaling van kinderalimentatie.

Hoe lang ben ik verplicht alimentatie te betalen?

Als we het hebben over partneralimentatie, hangt de duur vooral af van de duur van het huwelijk. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie.

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 15 jaar duurde.

Er zijn 3 uitzonderingen op de regels:

  • Als jullie samen kinderen hebben, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijg je over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

 

Wanneer stopt de partneralimentatie?

De partneralimentatie kan in bepaalde situaties eindigen, bijvoorbeeld:

  • De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat
  • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen
  • Als jullie samen besluiten dat de partneralimentatie stopt
  • De onderling overeengekomen termijn of de wettelijke termijn verstrijkt
  • Bij overlijden van een van de ex-partners

 

Tot wanneer moet ik kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie is verplicht en heeft als doel de kosten en opvoeding van minderjarige kinderen te verzorgen. De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Tot dat het kind 18 jaar wordt is de juiste term kinderalimentatie en daarna heet het een bijdrage in levensonderhoud en studie.

 

Wat betekent het voor mijn situatie?

Uiteraard zijn er allerlei specifieke afspraken te maken over de alimentatie. Ook al zijn er wettelijke grondslagen, bij mij aan tafel bespreken we wat jullie willen en zal ik jullie aangeven waar je vanaf kunt wijken. Het is van belang dat ik als mediator goed bij jullie na zal gaan wat de redenen en doelen zijn, zodat er voor jullie beiden een goede nieuwe situatie ontstaat en jullie allebei in de eigen levensbehoefte kunnen voorzien.

Vervolgens moet natuurlijk alles compleet op papier komen te staan, zodat ook vanuit juridisch oogpunt alles goed verwoord staat. Dit leggen we voor de partneralimentatie vast in een convenant en voor de kinderalimentatie vast in een ouderschapsplan.

 

Benieuwd naar de rechten en plichten vanuit jullie situatie? Of benieuwd hetgeen jullie willen ook mogelijk is?

Maak hier een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking en dan kijk ik met jullie mee naar de situatie.