Beperkte gemeenschap van goederen en scheiden

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd, dan vallen de bezittingen en schulden die je al had voor het huwelijk, niet (automatisch) in de gemeenschap. In deze blog lees je alles over hoe er bij een scheiding van een beperkte gemeenschap van goederen, verdeeld dient te worden. Overigens geldt voor een geregistreerd partnerschap, na 2018 en zonder partnerschapsvoorwaarden, hetzelfde als voor een huwelijk.

 

Huwelijken na 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jou en jouw partner samen waren.
  • Bezittingen en schulden die jij en jouw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.
  • Een onderneming als je deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.
  • Bij scheiding krijgen jij en jouw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

 

Beperkte gemeenschap van goederen, hoe te verdelen?

In de beperkte gemeenschap van goederen is een goed (oftewel een vermogensbestanddeel of schuld) óf van de ene partner óf van de andere partner. Ook kunnen er tijdens het huwelijk samen goederen zijn aangekocht of schulden zijn aangegaan. Hiervan zijn jullie beiden dan samen eigenaar.

Goed Scheiden Arnhem kijkt met jullie mee wat er totaal aan bezittingen en schulden is, en wat er wél of níet in de gemeenschap valt. Dit wordt besproken en er wordt gezorgd dat alles op correcte wijze in het convenant wordt opgenomen. Zo kunnen er later geen misverstanden ontstaan, of een vermogensbestanddeel wel of niet tot de gemeenschap behoort of tot een privé eigendom.

 

Bij beperkte gemeenschap van goederen is niet alles van jullie samen

Sinds 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen:

  • Bezittingen en schulden die alleen van jou waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
  • Erfenissen of schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van jou. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat jouw partner ook een deel krijgt.
  • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

 

Bewijs van eigendom persoonlijke bezittingen

Bij een scheiding moet je kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen, van jou alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren.

Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Kun je niet aantonen dat de bezittingen van jou zijn? Dan krijgt jouw ex-partner bij scheiding de helft van jouw bezittingen.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Gaan jullie scheiden en willen jullie meer informatie? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek, hierin wordt alles aan jullie uitgelegd over de beperkte gemeenschap van goederen en jullie specifieke situatie.