Table of Contents

Co-ouderschap verdeling: zo doe je dat

Bij een scheiding zullen jullie als ouders de zorg- en opvoedingstaken moeten gaan verdelen. Ouders kiezen tegenwoordig vaak voor een co-ouderschap verdeling. Dit betekent dat jullie beide de zorg voor de kinderen evenredig verdelen.

Hoe werkt zo’n co-ouderschap verdeling nu en wat is de beste co-ouderschap verdeling?

Bij een co-ouderschap verdeling wonen de kinderen na de scheiding bij zowel hun vader als bij hun moeder, maar moet een co- ouderschap nou echt 50-50 zijn? In onderstaand artikel krijg je onder andere antwoord op deze vraag. Lees hier ook meer scheiden en kinderen.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een verdeling van zorgtaken tussen beide ouders, waarbij zij dit geheel samen verdelen. Co-ouderschap is geen wettelijke term. Er zijn dus geen wettelijke regels. De co-ouderschap verdeling is een verdeling waarbij de kinderen per week ongeveer evenveel dagen bij elke ouder zijn.

De dagelijkse opvang en verzorging wordt bij een co-ouderschap verdeling dus zoveel mogelijk verdeeld tussen de twee ouders.

Als jullie co-ouderschap overwegen, is het belangrijk met een aantal zaken rekening te houden. De kinderen brengen bij een co-ouderschap verdeling ongeveer evenveel tijd bij de ene als bij de andere ouder door. Voor kinderen kan dit heel fijn zijn. Als ouders krijg je ook veel mee in de dagelijkse dingen van de kinderen. Ook de ouders zullen bij een co-ouderschap verdeling meer met elkaar overleggen en dat is iets wat jullie vooraf goed moeten nagaan of dat haalbaar en wenselijk is.

Hoe werkt co-ouderschap?

Bij jullie scheiding dienen jullie een ouderschapsplan te laten opstellen. In dit ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd over de zorg van jullie kinderen.

Samen moeten jullie het eens worden over een aantal praktische en financiële zaken. In een ouderschapsplan staan bijvoorbeeld afspraken over op welke wijze jullie elkaar informeren, welke dagen het kind bij wie woont en wie wat betaalt.

De verdeling van de zorg is in de praktijk vaak een bijna gelijke verdeling van de zorg. Een voorbeeld van deze co-ouderschap verdeling is dat de kinderen drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder zijn in een week.

Ook komt het vaak voor dat er een zogeheten “week op – week af” co-ouderschap verdeling is. Meestal gebeurt dit bij oudere kinderen, omdat deze beter in staat zijn de andere ouder wat langer te kunnen missen en vanuit praktisch oogpunt er minder met spullen gewisseld hoeft te worden voor sport en school.

Vaak wordt gedacht dat een co-ouderschap verdeling precies een 50-50 verdeling moet zijn. Dat is niet zo, dit is geen vereiste.

Wel is het natuurlijk zo dat jullie de zorg bij een co-ouderschap verdeling nabij de 50-50 verhouding zullen hebben. Indien je kijkt naar de mogelijkheden voor toeslagen, is het goed te weten dat de Belastingdienst wel voorwaarden stelt aan een co-ouderschap verdeling, om zo in aanmerking te komen voor de bijbehorende toeslagen, waaronder het kindgebondenbudget. Over deze kindgebondenbudget verdeling en andere toeslagen verdeling bij co-ouderschap, kan ik aan tafel meer over de voorwaarden en mogelijkheden voor jullie situatie over vertellen. Wil je alvast meer weten over mediation, klik dan hier.

Wanneer kies je voor co-ouderschap?

Als jullie willen kiezen voor een co-ouderschap verdeling, zullen jullie vooraf een aantal dingen goed moeten bespreken. Het is belangrijk om bij elkaar in de buurt te blijven wonen. De kinderen blijven dan in de omgeving van hun school, sportclubs en vrienden. Op deze manier kunnen jullie allebei, vanuit jullie eigen hus, de kinderen makkelijk naar school brengen en halen en naar de sportclubs.

Uiteraard moet een co-ouderschap verdeling welk praktisch uitvoerbaar zijn. Er zal vooraf goed bekeken moeten worden wat voor jullie en voor de kinderen de beste verdeling van dagen is.

Valt het te regelen qua werk? Als een van jullie fulltime werkt en veel reistijd heeft van werk naar huis, is de vraag of een co-ouderschap verdeling voor jullie praktisch uitvoerbaar is.

Mogelijk is er een vangnet met opa’s en oma’s die eventueel de kinderen uit school kunnen halen. Daar moeten jullie het dan wel samen over eens zijn, als dat op vaste dagen zal gaan gebeuren.

Bij een co-ouderschap verdeling is er regelmatig contact tussen jullie als ouders en ex-partners. Ga vooraf na of dat gewenst en haalbaar is voor jullie.

Kan co-ouderschap verplicht worden?

Co-ouderschap is geen wettelijke verplichting. Als ouders hebben jullie (bij gezag en erkenning) evenveel rechten op omgang met het kind en heeft het kind evenveel rechten op omgang met beide ouders.

Indien jullie de scheiding bij een mediator laten verlopen wordt het ouderschapsplan uitgebreid besproken en zal jullie visie op de gewenste zorgverdeling op tafel komen. Mogelijk leidt dit tot discussie en verschillen jullie van mening. Bij mij aan tafel merk ik dat als goed de redenen, bezwaren en zorgen op tafel komen van een ieder, er een goed gesprek mogelijk is waarna er samen tot een zorgverdeling gekomen kan worden. Hieruit kan een co-ouderschap verdeling komen of een omgangsregeling. Een noodzaak is vooral goed stil te staan bij de belangen van het kind.

Voor ouders die niet uit de zorgverdeling komen of in een vechtscheiding zijn beland, zal het zo zijn dat de advocaat een verzoek bij de rechter zal doen. Via een eigen advocaat kan co-ouderschap juridisch worden afgedwongen. Of de rechter een co-ouderschap verdeling zal toekennen, is de vraag, de rechter kijkt naar wat de beste verdeling voor het kind is.

Soorten verdelingen van co-ouderschap

Zoals eerder aangegeven zijn er voor een co-ouderschap geen wettelijke regels. Jullie gaan samen als ouders na wat een prettige en haalbare verdeling is, met als uitgangspunt 50-50, maar wat is nu de beste co-ouderschap verdeling? Het is belangrijk te kijken hoe de verdeling voor de kinderen is, of het niet te onrustig is en of de wisselmomenten in balans zijn. Uiteraard speelt ook jullie eigen mogelijkheden een rol, waarbij de mogelijkheden met jullie werk in combinatie met de zorg bekeken moeten worden. Er zijn diverse verdelingen bij een co-ouderschap mogelijk qua indeling van de dagen.

50/50 verdeling

Het gaat er dus om dat bij een co-ouderschap verdeling, jullie in gelijke mate (50-50) de zorg en de opvoeding voor de kinderen verdelen. Beide ouders hebben evenveel verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de kinderen zijn ongeveer evenveel dagen bij iedere ouder. De zorgtaken zoals naar school en sport brengen, naar de tandarts gaan of helpen met huiswerk is dus verdeeld over jullie beiden. Ook maken jullie daardoor ongeveer gelijke kosten in de eigen huishouding, zoals kosten voor de boodschappen.

60/40 verdeling

En wat nu als jullie geen 50-50 verdeling hebben, maar bijvoorbeeld een 60-40 verdeling. Is dit dan ook nog een co-ouderschap? Er bestaat veel onduidelijkheid over de term co-ouderschap en de dagen verdeling die daarbij past. Als jullie bijvoorbeeld een co-ouderschap verdeling hebben waarbij het kind ongeveer 3 dagen bij de ene ouder is en 4 dagen bij de andere ouder is in een week, is dit een 60-40 verdeling. Ook dit kunnen jullie een co-ouderschap noemen, zolang jullie insteek nog steeds is alles gelijk te verdelen qua zorg en opvoeding. Houd er echter wel rekening mee hoe de voorwaarden voor co-ouderschap van de Belastingdienst zijn. Dit kan namelijk invloed hebben op de toeslagen en de kindgebondenbudget verdeling.

Het kan ook zijn dat het kind bijvoorbeeld de ene week 3 dagen bij moeder is en 4 dagen bij vader en de andere week het kind 4 dagen bij vader is en 3 dagen bij moeder. Omdat jullie kind in twee weken tijd evenveel bij elke ouder is, is dit een 50-50 verdeling.

Het verdelen van co-ouderschap

Bij het opzetten van een co-ouderschap komen enkele zaken kijken waar jullie een verdeling over afspreken. Zo is het niet alleen de indeling en verdeling van de dagen, wanneer de kinderen bij welke ouder zijn, maar ook de verdeling van de kosten en toeslagen. De kosten van de kinderen en het innen van toeslagen, zijn onderdelen die zijn opgenomen in een alimentatie berekening. Kinderalimentatie is verplicht en samen maken jullie daar passende afspraken over.  In het ouderschapsplan worden deze afspraken opgenomen.

Het verdelen van tijd

Het verdelen van tijd bij een co-ouderschap kan op verschillende manieren. Co-ouderschap is geen wettelijke term, dus feitelijk kunnen jullie het invullen zoals jullie zelf willen. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst wel voorwaarden stelt aan een co-ouderschap. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor de fiscale voordelen die de Belastingdienst kent bij een co-ouderschap verdeling.

Het verdelen van kosten

In het ouderschapsplan leggen jullie vast hoe de kosten voor de kinderen verdeeld worden. Dit noemen we ook wel de kinderalimentatie. Bij een co-ouderschap verdeling kun je eenvoudig met een kinderrekening werken, waarop een ieder de kinderalimentatie bijdrage stort. Vervolgens kunnen beide ouders van de kinderrekening de kosten voor de kinderen betalen. Wel is het van belang dat jullie vooraf afstemmen (en vastleggen in het ouderschapsplan) welke kosten en uitgaven van deze kinderrekening gaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in kosten buitenshuis en eigen kosten.

Denk bij kosten buitenshuis aan de kosten voor school, sport, kleding, kinderfeestjes, medische kosten e.d. Bij eigen kosten, gaat het om de kosten die je in je eigen huishouden maakt voor de kinderen. Denk aan woonlasten en de boodschappen.

Belangrijk bij de te maken afspraak over het verdelen van de kosten, is dat jullie helder hebben wat wel en niet ut de kinderalimentatie wordt betaald en welke normering jullie qua uitgaven hanteren. Moet de fiets een nieuwe zijn of mag het ook een tweedehands zijn? Goed overleg is noodzaak bij een co-ouderschap verdeling, ook als het over de verdeling van de kosten gaat.

Het verdelen van toeslagen

Als je co-ouder wordt, heeft dat gevolgen voor de eventuele huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Bij het bespreken van het ouderschapsplan en de kinderalimentatie berekening, bespreken we ook de toeslagen. Wie gaat de kinderbijslag en het kindgebondenbudget innen? Kan de kinderbijslag verdeeld worden? De toeslagen zijn inkomensafhankelijk en nu jullie van twee inkomens naar één inkomen gaan (aangezien jullie na de scheiding geen toeslagpartners meer zijn) zullen deze toeslagen hoger worden. Ook is er voor alleenstaande ouders een extra toeslag, de zogeheten alleenstaande ouderkop. De toekomstige toeslagen veranderen de draagkracht van een ouder en wordt dus meegenomen in de verdeling van de kosten van de kinderen bij een co-ouderschap verdeling.

Bij de mediation neem ik al deze zaken uitgebreid met jullie door en maak ik ook berekeningen van de toeslagen, zodat jullie vooraf weten hoe de financiële situatie en toeslagen verdeling er bij co-ouderschap uit komt te zien. De afspraken over de kindegebondenbudget verdeling en kinderbijslag verdeling bij jullie co-ouderschap, leg ik vast in jullie ouderschapsplan.

Hoe dicht bij elkaar wonen bij co-ouderschap?

Bij een co-ouderschap verdeling, is het belangrijk om bij elkaar in de buurt te blijven wonen. Vaak krijg ik de vraag wat dan een maximale afstand tussen de woningen is om een co-ouderschap verdeling haalbaar te houden. Uiteraard hangt dat geheel van jullie situatie af, van de afstand naar school van het kind en de flexibiliteit van jullie beiden. Als we kijken naar uitspraken van rechters over de afstand bij een co-ouderschap verdeling, is er niet een maximale afstand te herleiden. Rechters kijken naar de specifieke situatie en omstandigheden. Belangrijk is te kijken hoe het reizen tussen de woningen voor het kind is. Is het kind op een leeftijd dat het zelf op de fiets kan, is er een goede verbinding met de bus of kan het kind lopend naar de andere ouder? Puur de kilometers is dus niet zondermeer van belang, maar evengoed de reistijd.

Kijk naar de sociale omgeving van het kind, waar wonen zijn of haar vrienden, waar is de sportvereniging en de school. Het is bij een co-ouderschap verdeling wenselijk dat het kind vanuit beide huizen goed naar school, sportclubs e.d. kan gaan.

In mijn praktijk kom ik toch veelal tegen dat het ouders lukt om in dezelfde wijk of omgeving te blijven wonen. Gemiddeld gezien is de afstand tussen de twee woningen niet meer dan 20 minuten reisafstand.

Co- ouderschap en een verhuizing?

Ga je als ouder verder weg verhuizen, dan kan niemand je daarin belemmeren. Wel kan het zo zijn dat de co-ouderschap verdeling hierdoor mogelijk niet meer haalbaar is en dat de afstand invloed heeft op het sociale leven van jullie kind. Jullie kind zal namelijk wel op tijd op school moeten zijn en als de reisafstand van de verhuizende ouder te groot is, wordt dat wellicht onmogelijk. Ook komt er voor de andere ouder mogelijk een behoorlijke reisafstand bij voor de wisselmomenten. Hogere reiskosten zullen daar dan weer een gevolg van zijn en misschien is het bespreekbaar het over de verdeling van de extra kosten te hebben.

Het is dus enorm belangrijk om samen in contact te blijven en in goed overleg te bekijken of de zorgverdeling aangepast dient te worden.

Tot welke leeftijd heb je co-ouderschap?

Een co-ouderschap verdeling is eigenlijk voor alle leeftijden. Wel is het van belang, met name als het jonge kinderen betreft, goed te kijken naar de duur van dagen dat het kind bij één ouder is. Je zou ervoor kunnen kiezen wat meer wisselmomenten in te bouwen, om zo het gemis voor het kind naar de andere ouder niet te groot te maken.

Hebben jullie oudere kinderen, dan is het verstandig om ook aan het kind te vragen wat zij zelf willen. Wel is het zo dat jullie als ouders bepalen waar het kind gaat wonen en hoe de co-ouderschap verdeling in dagen eruit ziet, maar doe niet zonder het kind erbij te betrekken en het vragen naar zijn of haar mening. Vanaf 12 jaar zal een kind ook een kindverklaring moeten invullen. Deze wordt meegestuurd naar de rechter bij het ouderschapsplan, zodat de rechter kan toetsen of de mening van het kind overeenkomt met de gemaakte afspraken over de zorgvedeling.

 

 

Hebben jullie naar aanleiding van deze blog vragen over co-ouderschap of zijn jullie benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen in de scheiding? Neem contact op via info@goedscheidenarnhem.nl