Home/FAQs/

Wanneer is een scheiding definitief?

De rechter spreekt in een beschikking de scheiding uit. Die beschikking moet vervolgens worden toegestuurd aan de gemeente waar jullie zijn getrouwd. De gemeente schrijft de echtscheiding vervolgens in in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is de scheiding definitief.

Wat gebeurt er met mijn pensioen na een echtscheiding?

Jullie hebben na de scheiding recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen (indien er sprake is van een opbouw). In de wet is opgenomen dat je bij scheiding recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen van jouw partner, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. In het convenant leg je de gemaakte afspraak over pensioen verdeling vast en dit moet uiterlijk binnen 2 jaar na scheiding doorgegeven zijn aan de pensioen uitvoerder. Jullie kunnen van de wet afwijken aan andere afspraken over de verdeling maken. Lees hier meer over pensioenen en scheiden.

Is partneralimentatie verplicht?

Afhankelijk van jullie situatie (huwelijk of samenwoners) zal ik aangeven wat de wettelijke rechten en plichten zijn rondom partneralimentatie. Middels de mediation, kunnen jullie samen tot andere afspraken komen. Zie hier voor meer informatie over de partneralimentatie.

Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en jouw (ex-)partner moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen. Mediation kan dan helpen om toch in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de kinderen, partneralimentatie of kinderalimentatie.

Hoe lang duurt een scheidingstraject?

Gemiddeld genomen duurt het traject tussen de 2-4 maanden. Goed Scheiden Arnhem zal met jullie afstemmen welk tempo voor jullie prettig en gewenst is. Van belang is dat het voor jullie beiden niet te snel of te traag gaat. Er is alle ruimte, rust en tijd voor meer gesprekken. Het ligt er met name aan wat jullie zelf willen en kunnen. Indien er haast is kan alles versneld worden.

Als mijn inkomen wijzigt, wijzigt de alimentatie dan ook?

Tijdens de mediation komt het onderwerp alimentatie uiteraard aan bod. Ook kijk ik welke afspraken jullie willen maken bij mogelijke toekomstige inkomenswijziging in relatie tot de alimentatie. Mogelijk willen jullie overeenkomen dat dit geen invloed heeft of spreken jullie bijvoorbeeld af dat er bij een wijziging (hoger of lager) boven een bepaald percentage de alimentatie wordt herzien.

Moet mijn kind gehoord worden door de rechter?

Een kind is niet verplicht om een kindgesprek met de rechter te hebben. Een brief sturen kan ook. Bij een scheiding bij Goed Scheiden Arnhem, wordt het ouderschapsplan naar de rechter verstuurd. Bij kinderen vanaf 12 jaar komt daar een kindverklaring bij. Een brief met beantwoording van 3-4 vragen, waarin het kind kort aangeeft wat hij/zij van de scheiding vindt, van de zorgverdeling vindt en waar hij/zij wil wonen. Door het meesturen van deze verklaring is een kindgesprek niet meer nodig.

Moet ik voor wijzigingen in het ouderschapsplan naar de rechter?

Het kan zijn dat de afspraken uit het ouderschapsplan aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld omdat na verloop van tijd er omstandigheden zijn veranderd. Jullie kunnen daarvoor bij Goed Scheiden Arnhem terecht om aanpassingen te bespreken en overeen te komen. Als jullie het eens zijn over de aanpassingen, dan kun je deze (laten) vastleggen in een addendum op het ouderschapsplan of in een nieuw herzien ouderschapsplan. Je hoeft hiervoor niet langs de rechter. Als er grote wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de zorgverdeling of in inkomen, dan zal ook de kinderalimentatie aangepast kunnen worden. Ik kan daarvoor een nieuwe berekening opstellen.

Is bij co ouderschap kinderalimentatie verplicht?

Ja. Kinderalimentatie is verplicht, of het nu een co ouderschap betreft of een omgangsregeling. Hoe de kinderalimentatie verdeeld wordt, wordt berekend conform de geldende normen en is onder andere mede afhankelijk van de draagkracht van beide ouders. Bij een co ouderschap kun je makkelijker met een kinderrekening werken, waar je als ouder allebei jouw aandeel op stort en de zogeheten niet-locatie gebonden kosten van betaald.