Wanneer is er een alimentatiewijziging? Tijdens de mediation komt het onderwerp alimentatie uiteraard aan bod. Ook kijk ik welke afspraken jullie willen maken bij mogelijke toekomstige inkomenswijziging in relatie tot de alimentatie. Mogelijk willen jullie overeenkomen dat dit geen invloed heeft of spreken jullie bijvoorbeeld af dat er bij een wijziging (hoger of lager) boven een bepaald percentage de alimentatie wordt herzien.