Het is een last op jullie schouders en het is lastig zoeken naar een goed moment. Kinderen voelen vaak al aan dat er iets aan de hand is, ze voelen de “onderstroom” en zijn vaak sensitief. Als dat zo is, kunnen ze zelf gaan invullen wat dat zou kunnen zijn. Ze kunnen dan erge dingen denken en bijvoorbeeld bang of verdrietig worden. Van belang is om bij spanningen en conflicten zo snel mogelijk duidelijkheid aan de kinderen te geven.

Zorg altijd dat jullie het samen vertellen. Samen één boodschap uitdragen en bespreek deze ook onderling van tevoren. Straal eenheid uit. Vertel het bij voorkeur thuis, een veilige omgeving waar het kind zich kan terugtrekken.

Kies een rustig moment, waarop niemand wordt afgeleid (geen tv of smartphone). Zorg dat jullie voldoende tijd hebben en niet ineens het gesprek moeten stoppen. Vertel het niet vlak voor het slapen gaan. Zorg dat er alle ruimte is dat de kinderen vragen kunnen stellen en geef ze zo veel mogelijk eerlijk antwoord in woorden dat past bij hun leeftijd.

Geef altijd aan dat het niet aan het kind ligt. Heel veel kinderen voelen zich schuldig en denken dat de scheiding door hen komt. Benadruk dat dit niet zo is! Geef wel een reden aan waarom jullie uitelkaar gaan, dat is belangrijk voor de verwerking van het kind. Bijvoorbeeld dat jullie elkaar te vaak verdrietig maken of veel ruzie maken en het niet meer leuk hebben samen. Geef niet te veel details en zeker geen verwijten naar elkaar.

Doe er alles aan om de kinderen niet in een loyaliteitsproblemen te laten komen. Laat ze niet kiezen. Dit voorkom je door altijd met respect over elkaar te praten en elkaar niet lelijk over elkaar te praten. Het kind mag van beide ouders houden en gebruik het kind niet als boodschapper tussen jullie.