Afhankelijk van jullie situatie (huwelijk of samenwoners) zal ik aangeven wat de wettelijke rechten en plichten zijn rondom partneralimentatie. Middels de mediation, kunnen jullie samen tot andere afspraken komen. Zie hier voor meer informatie over de partneralimentatie.