Het ontbinden van geregistreerd partnerschap kan zonder rechterlijke tussenkomst, indien jullie geen minderjarige kinderen samen hebben. Dan dient er een vaststellingsovereenkomst te worden opgesteld en deze dient te worden voorzien van een advocaatverklaring.

Op het moment dat de verklaring is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap ontbonden. Goed Scheiden Arnhem, kan dit gehele traject samen met jullie realiseren. Zijn er wel minderjarige kinderen, dan is de procedure gelijk aan die van een scheiding bij huwelijk; er is een rechtbankprocedure nodig om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te beëindigen.