Bij een scheiding is een alimentatie berekening nodig om tot goede afspraken te kunnen komen over de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De mediator stelt deze berekeningen op en bespreekt deze met jullie.

Een alimentatie berekening maken is niet makkelijk. Je kunt op internet genoeg rekenmodules vinden, maar let op deze zijn niet zo gedetailleerd als hoe de mediator de alimentatie berekening maakt. De alimentatie is van veel factoren afhankelijk en gebaseerd op de zogeheten Tremanormen. Deze Tremanormen zijn richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. Ook hanteren rechters deze normering.

In de mediation gesprekken betrek ik jullie bij de opbouw van zo’n berekening, het is belangrijk dat jullie begrijpen hoe de berekening tot stand is gekomen.

Er bestaan veel misverstanden over alimentatie. Bijvoorbeeld doordat mensen de bedragen met vrienden of kennissen gaan vergelijken en hier verschillen wel zien, maar het verschil in situatie (en dus de achterliggende opbouw) vaak niet weten.

Voor partneralimentatie kom je in aanmerking als je niet (volledig) in je eigen onderhoud kunt voorzien. Bij partneralimentatie is het zo dat deze niet verplicht is om overeen te komen. Je mag er dus vanaf zien of je kunt qua berekend bedrag of duur afwijken. Kinderalimentatie is wél verplicht om af te spreken.