Pensioen en scheiden. Jullie hebben na de scheiding recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen (indien er sprake is van een opbouw). In de wet is opgenomen dat je bij scheiding recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen van jouw partner, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. In het convenant leg je de gemaakte afspraak over pensioen verdeling vast en dit moet uiterlijk binnen 2 jaar na scheiding doorgegeven zijn aan de pensioen uitvoerder. Jullie kunnen van de wet afwijken aan andere afspraken over de verdeling maken. Lees hier meer over pensioen en scheiden.