Home/FAQ (Veel gestelde vragen)
FAQ (Veel gestelde vragen)2020-09-25T15:45:18+02:00

Veelgestelde vragen (FAQ)

Download goed scheiden gids

Veelgestelde vragen over scheiden (FAQ)

Lees hieronder antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, mail naar info@goedscheidenarnhem.nl en ik zal jouw vraag beantwoorden.

Hoe vertel ik de kinderen dat wij gaan scheiden?2019-09-01T21:07:02+02:00

Het is een last op jullie schouders en het is lastig zoeken naar een goed moment. Kinderen voelen vaak al aan dat er iets aan de hand is, ze voelen de “onderstroom” en zijn vaak sensitief. Als dat zo is, kunnen ze zelf gaan invullen wat dat zou kunnen zijn. Ze kunnen dan erge dingen denken en bijvoorbeeld bang of verdrietig worden. Van belang is om bij spanningen en conflicten zo snel mogelijk duidelijkheid aan de kinderen te geven.

Zorg altijd dat jullie het samen vertellen. Samen één boodschap uitdragen en bespreek deze ook onderling van tevoren. Straal eenheid uit. Vertel het bij voorkeur thuis, een veilige omgeving waar het kind zich kan terugtrekken.

Kies een rustig moment, waarop niemand wordt afgeleid (geen tv of smartphone). Zorg dat jullie voldoende tijd hebben en niet ineens het gesprek moeten stoppen. Vertel het niet vlak voor het slapen gaan. Zorg dat er alle ruimte is dat de kinderen vragen kunnen stellen en geef ze zo veel mogelijk eerlijk antwoord in woorden dat past bij hun leeftijd.

Geef altijd aan dat het niet aan het kind ligt. Heel veel kinderen voelen zich schuldig en denken dat de scheiding door hen komt. Benadruk dat dit niet zo is! Geef wel een reden aan waarom jullie uitelkaar gaan, dat is belangrijk voor de verwerking van het kind. Bijvoorbeeld dat jullie elkaar te vaak verdrietig maken of veel ruzie maken en het niet meer leuk hebben samen. Geef niet te veel details en zeker geen verwijten naar elkaar.

Doe er alles aan om de kinderen niet in een loyaliteitsproblemen te laten komen. Laat ze niet kiezen. Dit voorkom je door altijd met respect over elkaar te praten en elkaar niet lelijk over elkaar te praten. Het kind mag van beide ouders houden en gebruik het kind niet als boodschapper tussen jullie.

Is bij co ouderschap kinderalimentatie verplicht?2019-09-01T21:06:53+02:00

Ja. Kinderalimentatie is verplicht, of het nu een co ouderschap betreft of een omgangsregeling. Hoe de kinderalimentatie verdeeld wordt, wordt berekend conform de geldende normen en is onder andere mede afhankelijk van de draagkracht van beide ouders. Bij een co ouderschap kun je makkelijker met een kinderrekening werken, waar je als ouder allebei jouw aandeel op stort en de zogeheten niet-locatie gebonden kosten van betaald.

Moet ik voor wijzigingen in het ouderschapsplan naar de rechter?2019-09-01T21:06:38+02:00

Het kan zijn dat de afspraken uit het ouderschapsplan aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld omdat na verloop van tijd er omstandigheden zijn veranderd. Jullie kunnen daarvoor bij Goed Scheiden Arnhem terecht om aanpassingen te bespreken en overeen te komen. Als jullie het eens zijn over de aanpassingen, dan kun je deze (laten) vastleggen in een addendum op het ouderschapsplan of in een nieuw herzien ouderschapsplan. Je hoeft hiervoor niet langs de rechter. Als er grote wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de zorgverdeling of in inkomen, dan zal ook de kinderalimentatie aangepast kunnen worden. Ik kan daarvoor een nieuwe berekening opstellen.

Moet mijn kind gehoord worden door de rechter?2019-09-01T21:06:28+02:00

Een kind is niet verplicht om een kindgesprek met de rechter te hebben. Een brief sturen kan ook. Bij een scheiding bij Goed Scheiden Arnhem, wordt het ouderschapsplan naar de rechter verstuurd. Bij kinderen vanaf 12 jaar komt daar een kindverklaring bij. Een brief met beantwoording van 3-4  vragen, waarin het kind kort aangeeft wat hij/zij van de scheiding vindt, van de zorgverdeling vindt en waar hij/zij wil wonen. Door het meesturen van deze verklaring is een kindgesprek niet meer nodig.

Als mijn inkomen wijzigt, wijzigt de alimentatie dan ook?2019-09-01T21:06:11+02:00

Tijdens de mediation komt het onderwerp alimentatie uiteraard aan bod. Ook kijk ik welke afspraken jullie willen maken bij mogelijke toekomstige inkomenswijziging in relatie tot de alimentatie. Mogelijk willen jullie overeenkomen dat dit geen invloed heeft of spreken jullie bijvoorbeeld af dat er bij een wijziging (hoger of lager) boven een bepaald percentage de alimentatie wordt herzien.

Hoe lang duurt een scheidingstraject?2019-09-01T21:06:03+02:00

Gemiddeld genomen duurt het traject tussen de 2-4 maanden. Goed Scheiden Arnhem zal met jullie afstemmen welk tempo voor jullie prettig en gewenst is. Van belang is dat het voor jullie beiden niet te snel of te traag gaat. Er is alle ruimte, rust en tijd voor meer gesprekken. Het ligt er met name aan wat jullie zelf willen en kunnen. Indien er haast is kan alles versneld worden.

Het verschilt per traject hoeveel gesprekken er nodig zijn. Dit varieert van 3 tot 6 gesprekken.

Indien er sprake is van een beëindiging van een samenleving, is er geen rechtbankprocedure nodig en kan het traject sneller gaan. Van belang is dat het jullie scheiding is en jullie tempo wordt aangehouden.

Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?2019-09-01T21:05:56+02:00

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en jouw (ex-)partner moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen. Mediation kan dan helpen om toch in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de kinderen, partneralimentatie of kinderalimentatie.

Bij mediation lossen jullie het conflict op door bemiddeling. Dit gebeurt door een onafhankelijke derde, een mediator.  Mediation zorgt voor een snelle oplossing, meningsverschillen kunnen uit de weg worden genomen en er wordt gezorgd dat jullie voor beiden tot goede afspraken komen. Als de mediation goed verloopt, zal dit jullie helpen in het toekomstig uitvoeren van de afspraken en de toekomstige communicatie onderling.

Is partneralimentatie verplicht?2019-09-02T12:13:19+02:00

Afhankelijk van jullie situatie (huwelijk of samenwoners) zal ik aangeven wat de wettelijke rechten en plichten zijn rondom partneralimentatie. Middels de mediation, kunnen jullie samen tot andere afspraken komen. Zie hier voor meer informatie over de partneralimentatie.

Wat gebeurt er met mijn pensioen na een echtscheiding?2019-09-01T21:11:23+02:00

Jullie hebben na de scheiding recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen (indien er sprake is van een opbouw). In de wet is opgenomen dat je bij scheiding recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen van jouw partner, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. In het convenant leg je de gemaakte afspraak over pensioen verdeling vast en dit moet uiterlijk binnen 2 jaar na scheiding doorgegeven zijn aan de pensioen uitvoerder. Jullie kunnen van de wet afwijken aan andere afspraken over de verdeling maken. Lees hier meer over pensioenen en scheiden.

Wanneer is een scheiding definitief?2019-09-01T21:11:18+02:00

De rechter spreekt in een beschikking de scheiding uit. Die beschikking moet vervolgens worden toegestuurd aan de gemeente waar jullie zijn getrouwd. De gemeente schrijft de echtscheiding vervolgens in in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is de scheiding definitief.

Kan een geregistreerd partnerschap beëindigd worden zonder rechtbankprocedure?2019-09-01T21:11:12+02:00

Het ontbinden van geregistreerd partnerschap kan zonder rechterlijke tussenkomst, indien jullie geen minderjarige kinderen samen hebben. Dan dient er een vaststellingsovereenkomst te worden opgesteld en deze dient te worden voorzien van een advocaatverklaring.

Op het moment dat de verklaring is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap ontbonden. Goed Scheiden Arnhem, kan dit gehele traject samen met jullie realiseren. Zijn er wel minderjarige kinderen, dan is de procedure gelijk aan die van een scheiding bij huwelijk; er is een rechtbankprocedure nodig om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te beëindigen.

 

Toch nog vragen?

Heb je vragen over de mogelijkheden van mediation bij scheiding?

Neem contact op