Home/FAQs/Scheiden en alimentatie

Maakt de mediator een alimentatieberekening?

Bij een scheiding is een alimentatie berekening nodig om tot goede afspraken te kunnen komen over de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De mediator stelt deze berekeningen op en bespreekt deze met jullie. Een alimentatie berekening maken is niet makkelijk. Je kunt op internet genoeg rekenmodules vinden, maar let op deze [...]

Is partneralimentatie verplicht?

Afhankelijk van jullie situatie (huwelijk of samenwoners) vernemen jullie de wettelijke rechten en plichten rondom partneralimentatie. Middels mediation, kunnen jullie samen tot andere afspraken komen. Zie hier voor meer informatie over de partneralimentatie.

alimentatiewijziging; Als mijn inkomen wijzigt, wijzigt de alimentatie dan ook?

Tijdens de mediation komt het onderwerp alimentatie uiteraard aan bod. Ook kijk ik welke afspraken jullie willen maken bij mogelijke toekomstige inkomenswijziging in relatie tot de alimentatie. Mogelijk willen jullie overeenkomen dat dit geen invloed heeft of spreken jullie bijvoorbeeld af dat er bij een wijziging (hoger of lager) boven een bepaald percentage de alimentatie wordt herzien.

Is bij co ouderschap kinderalimentatie verplicht?

Ja. Kinderalimentatie is verplicht, of het nu een co ouderschap betreft of een omgangsregeling. Hoe de kinderalimentatie verdeeld wordt, wordt berekend conform de geldende normen en is onder andere mede afhankelijk van de draagkracht van beide ouders. Bij een co ouderschap kun je makkelijker met een kinderrekening werken, waar je als ouder allebei jouw aandeel op stort en de zogeheten niet-locatie gebonden kosten van betaald.

Ga naar de bovenkant