Home/FAQs/Scheiden en kinderen

Wat betekent ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Zoals een handtekening zetten voor de aanvraag van een [...]

Kan co-ouderschap verplicht worden?

Co-ouderschap is geen wettelijke verplichting. Als ouders hebben jullie (bij gezag en erkenning) evenveel rechten op omgang met het kind en heeft het kind evenveel rechten op omgang met beide ouders. Indien jullie de scheiding bij een mediator laten verlopen wordt het ouderschapsplan uitgebreid besproken en zal jullie visie op [...]

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een verdeling van zorgtaken tussen beide ouders, waarbij zij dit geheel samen verdelen. Co-ouderschap is geen wettelijke term. Er zijn dus geen wettelijke regels. De co-ouderschap verdeling is een verdeling waarbij de kinderen per week ongeveer evenveel dagen bij elke ouder zijn. De dagelijkse opvang en verzorging wordt [...]

Kindgesprek rechter; Moet mijn kind gehoord worden door de rechter?

Een kind is niet verplicht om een kindgesprek met de rechter te hebben. Een brief sturen kan ook. Bij een scheiding bij Goed Scheiden Arnhem, wordt het ouderschapsplan naar de rechter verstuurd. Bij kinderen vanaf 12 jaar komt daar een kindverklaring bij. Een brief met beantwoording van 3-4 vragen, waarin het kind kort aangeeft wat hij/zij van de scheiding vindt, van de zorgverdeling vindt en waar hij/zij wil wonen. Door het meesturen van deze verklaring is een kindgesprek niet meer nodig.

Moet ik voor wijzigingen in het ouderschapsplan naar de rechter?

Het kan zijn dat de afspraken uit het ouderschapsplan aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld omdat na verloop van tijd er omstandigheden zijn veranderd. Jullie kunnen daarvoor bij Goed Scheiden Arnhem terecht om aanpassingen te bespreken en overeen te komen. Als jullie het eens zijn over de aanpassingen, dan kun je deze (laten) vastleggen in een addendum op het ouderschapsplan of in een nieuw herzien ouderschapsplan. Je hoeft hiervoor niet langs de rechter. Als er grote wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de zorgverdeling of in inkomen, dan zal ook de kinderalimentatie aangepast kunnen worden. Ik kan daarvoor een nieuwe berekening opstellen.

Is bij co ouderschap kinderalimentatie verplicht?

Ja. Kinderalimentatie is verplicht, of het nu een co ouderschap betreft of een omgangsregeling. Hoe de kinderalimentatie verdeeld wordt, wordt berekend conform de geldende normen en is onder andere mede afhankelijk van de draagkracht van beide ouders. Bij een co ouderschap kun je makkelijker met een kinderrekening werken, waar je als ouder allebei jouw aandeel op stort en de zogeheten niet-locatie gebonden kosten van betaald.

Hoe vertel ik de kinderen dat wij gaan scheiden?

Het is een last op jullie schouders en het is lastig zoeken naar een goed moment. Kinderen voelen vaak al aan dat er iets aan de hand is, ze voelen de “onderstroom” en zijn vaak sensitief. Als dat zo is, kunnen ze zelf gaan invullen wat dat zou kunnen zijn. Ze kunnen dan erge dingen denken en bijvoorbeeld bang of verdrietig worden. Van belang is om bij spanningen en conflicten zo snel mogelijk duidelijkheid aan de kinderen te geven.

Ga naar de bovenkant