Heb je altijd recht op alimentatie?

Als je gaat scheiden, kun je achterblijven met te weinig inkomen om van te leven. In het geval dat jouw ex-partner meer inkomen heeft, is er meestal recht op partneralimentatie.

Je hebt recht op alimentatie, alleen als je niet (volledig) in je eigen levensonderhoud kunt voorzien.

 

Partneralimentatie bij samenwoners?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er na de scheiding de regel dat je financieel voor elkaar blijft zorgen. Er is een wettelijk recht op partneralimentatie in het geval als jullie een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben. Woonde jullie samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is er alleen recht op partneralimentatie als dit in jullie samenlevingscontract staat óf indien jullie dit alsnog beiden overeen willen komen.

 

Hoe wordt de partneralimentatie berekend?

De hoogte van de partneralimentatie wordt berekend op basis van de Trema normen, dit zijn de gebruikelijke alimentatienormen waar ook een rechter zich op baseert. Om uit te kunnen rekenen op hoeveel alimentatie je recht hebt, wordt eerst de behoefte berekend. De behoefte is het netto besteedbare inkomen dat jullie allebei nodig hebben om op dezelfde manier te kunnen leven als tijdens jullie huwelijk.

Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt eerst de behoefte berekend.  De behoefte is 60 procent van het netto besteedbare inkomen, hier gaan de kosten van de kinderen eerst nog vanaf.

Vervolgens wordt er gekeken naar de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd. Indien er kinderen zijn, gaat de kinderalimentatie altijd voor op de partneralimentatie. Met andere woorden, er kan alleen partneralimentatie worden voldaan als er na betaling van de kinderalimentatie nog draagkracht resteert.

 

Kun je afwijken van een alimentatieberekening?

Indien jullie het samen eens zijn, mag je ook afwijken van de alimentatieberekening. Van belang is dat jullie goed nagaan of beiden in de toekomst in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er zou dus afstand kunnen worden gedaan van een partneralimentatie, maar je kunt bijvoorbeeld ook een andere bedrag of andere duur overeenkomen.

 

Partneralimentatie en samenwonen

De onderhoudsplicht tot alimentatie kan ook komen te vervallen. Dat gebeurt op het moment als degene die alimentatie krijgt gaat samenwonen, gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien.

 

Ik ga meer verdienen, wordt de partneralimentatie nu ook aangepast?

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de omstandigheden wijzigen. Bijvoorbeeld als je meer of minder gaat verdienen. Dit kunnen redenen zijn de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Het is aan te raden hier vooraf afspraken over te maken en deze vast te leggen in het convenant. Zo weet je van te voren bij welke gewijzigde omstandigheden de alimentatie herzien kan worden.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Wil je meer informatie of heb je een vraag over jullie eigen situatie? Plan dan hier een gratis kennismakingsgesprek in.