Heb ik recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij scheiden?

 

Als je gaat scheiden is het meestal zo dat jullie financieel gezien er op achteruit gaan. Jullie gaan van één naar twee huishoudens en dat brengt in totaal meer kosten met zich mee. Hebben jullie jonge kinderen, dan is er mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting eigenlijk?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting. Een heffingskorting geeft een korting op de te betalen inkomstenbelasting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld als een tegemoetkoming voor ouders die werken en die kinderen hebben jonger dan 12 jaar. Met deze tegemoetkoming wordt het voor ouders aantrekkelijker om te gaan werken, naast de zorg voor de kinderen.

 

Welke voorwaarden zijn er om voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking te kunnen komen?

De Belastingdienst geeft het volgende hierover aan:

Je krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2021 als je aan álle voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2008.
  • Het kind staat in 2021 minstens 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
    Ben je co-ouder (en voldoe je aan de voorwaarden van de Belastingdienst), dan mag je kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van jouw ex-partner.
  • Je werkt en je hebt in 2021 een arbeidsinkomen van meer dan € 5.153.
  • Je hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of je hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én je hebt een lager arbeidsinkomen dan jouw fiscaal partner.

Om beiden in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet er in ieder geval sprake zijn van een co-ouderschap.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Bij een scheiding zullen jullie als ouders de zorg- en opvoedingstaken moeten gaan verdelen. Ouders kiezen tegenwoordig vaak voor een co-ouderschap verdeling. Dit betekent dat jullie beide de zorg voor de kinderen evenredig verdelen. Lees hier meer over wat een co-ouderschap is.

De belastingdienst stelt ook voorwaarden aan een co-ouderschap;

Je bent co-ouder als je met jouw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van jullie kind ongeveer gelijk te verdelen in een herhalend ritme.

De dagelijkse opvang en opvoeding is ongeveer gelijk verdeeld als uw kind in een herhalend ritme bij beide ouders in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar verblijft. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Is niet het hele kalenderjaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal zes maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend.

In een (co-)ouderschapsplan of in een echtscheidingsconvenant leggen jullie deze afspraak vooraf vast. Het kan zijn dat de Belastingdienst deze opvraagt om te beoordelen of je de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

 

Hoe hoog is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van jouw arbeidsinkomen en is in 2021 maximaal € 2.815,-

 

Hoe vraag ik de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

Je kunt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen door aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst of met het aangifteformulier. De Belastingdienst past zelf de korting toe als je daarvoor in aanmerking komt.

 

Een goede mediator in Arnhem voor begeleiding bij jullie scheiden traject

Zoals je kunt lezen zijn er voorwaarden om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te krijgen. Het is belangrijk vooraf te weten of je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zo kun je recht hebben op de korting op de te betalen inkomstenbelasting. Bij Goed Scheiden Arnhem worden jullie geholpen om alles correct in het ouderschapsplan te omschrijven. Ook wordt er een alimentatieberekening voor jullie gemaakt waarin rekening wordt gehouden met (het recht op de) inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Willen jullie hierover graag meer weten? Of willen jullie meer weten over scheiden? Plan dan hier een gratis kennismakingsgesprek in met Aimée Spies van Goed Scheiden Arnhem.