Hoe moet de lijfrente polis bij scheiden verdeeld worden?

De vraag hoe de lijfrente verdeeld dient te worden bij een echtscheiding, hangt af van de huwelijksvorm; gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Indien we in dit geval uitgaan van een gemeenschap van goederen, valt de lijfrente binnen het gemeenschappelijk vermogen en dient deze verdeeld te worden.

Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente zorg je op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat je periodiek krijgt uitbetaald vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Je kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of ervoor sparen via een lijfrenterekening. De betaalde premie of de inleg kun je aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor heeft de belastingdienst als het ware meebetaald aan het opgebouwde lijfrentekapitaal. Je kunt er dan ook niet zondermeer vrij over beschikken en op het moment dat je het laat uitkeren (bv als je met pensioen gaat), betaal je belasting over deze uitkering.

Hoe te verdelen?

Hoe dient deze lijfrente dan in het convenant opgenomen te worden bij scheiding? Van belang is dat je allereerst de actuele waarde opvraagt bij de maatschappij. Jullie mediator kan hierbij helpen en uitleggen wat je exact moet opvragen. Immers dan weten jullie waar je het over hebt. Vervolgens zijn er in de basis drie mogelijkheden:

  1. afkopen
  2. splitsen
  3. toebedelen
  • Bij afkopen, hef je de polis op en laat je deze uitbetalen. De uit te keren waarde verdeel je op basis van 50-50. Houd er rekening mee dat er flinke kosten aan deze afkoop kunnen zitten. Kosten die de maatschappij in rekening brengt, maar ook de belasting die je over het bedrag moet betalen. Ook dient er, in de meeste gevallen, revisierente betaald te worden. Revisierente is een heffing van de belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente eerder wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% van de bruto waarde en wordt betaald als compensatie voor het ontvangen belastingvoordeel.
  • Bij splitsen zorg je ervoor dat een ieder de helft van de waarde van de polis voortzet onder een eigen separate nieuwe polis. Hierbij komen geen contanten vrij, maar blijven er twee aparte polissen voor beide echtgenoten bestaan. Veel maatschappijen werken hieraan mee. Dit kan fiscaal gezien zonder belemmering indien jullie beiden daadwerkelijk een gelijke waarde aan lijfrente ontvangen en beiden binnenlands belastingplichtig zijn.
  • Bij toebedelen, wordt de polis na de scheiding aan één van jullie toebedeeld. De lijfrentepolis blijft in dat geval gewoon bestaan en jullie verrekenen de helft van de waarde. De overeen te komen waarde, zal eveneens verminderd worden met een belastinglatentie. De waarde van deze lijfrente vormt een onderdeel van de totale verdeling van jullie bezittingen en schulden.

 

Willen jullie meer weten over hoe de situatie bij jullie eruitziet, neem vrijblijvend contact op met mediator Aimée Spies van Goed Scheiden Arnhem via info@goedscheidenarnhem.nl