Home/Nieuws/Mediation: wat is het en wat kost een mediator?
wat is mediation

Mediation: wat is het en wat kost een mediator?

De beslissing om te gaan scheiden is genomen, er komt nu veel op jullie af. Het is logisch dat je allerlei vragen hebt en niet goed weet wat er allemaal geregeld moet worden. Ook als het niet jouw keuze is te gaan scheiden, zul je je toch moeten verdiepen in alles wat er geregeld moet worden. Er komt veel op je af en mogelijk spelen veel emoties een rol, die het moeilijk maken helder na te denken en alles te overzien. Er moeten veel beslissingen genomen worden, maar waar moet je beginnen? De rol van een mediator bij scheiden, is nou juist ook om jullie hierdoorheen te helpen qua proces. De mediator weet wat er allemaal geregeld moet worden en zal stap voor stap deze onderwerpen met jullie bespreken. In onderstaand artikel wordt veel verteld over wat er geregeld moet worden bij een scheiding. Denk aan de financiën, verdeling van pensioen, alimentatie afspraken e.d. Ook worden jouw vragen beantwoord over de kinderen en scheiden, zo moet er bijvoorbeeld een ouderschapsplan worden opgesteld. Wat is de rol van de mediator bij zo'n ouderschapsplan? En wat doet een mediator nou eigenlijk en wat kost een scheiding? Allemaal logische vragen die je in onderstaand artikel beantwoord krijgt.

Table of Contents

Wat is mediation

wat is mediation

Bij een scheiding is het vaak zo dat een ieder in een ander fase van het zogeheten rouwproces zit. Vaak is een van de twee, degene die besloten heeft te willen scheiden. Er komen veel emoties los. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijker is om samen tot afspraken te komen. Om toch tot goede afspraken te komen, kan een mediator jullie hierin goed begeleiden.

Een mediator begeleidt het gesprek tussen jullie op professionele wijze en zal op tafel krijgen wat het belang van een ieder is. Een mediator is onpartijdig en onafhankelijk.  Dat betekent onder andere, dat een mediator geen standpunt in zal nemen, dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossingen. Hier komt dan gelijk een stuk commitment bij kijken, Jullie moeten beiden mediation willen en beiden tot doel hebben er samen goed uit te komen.

Verschil mediator en advocaat

Een mediator zorgt ervoor dat jullie communicatie in goede banen wordt geleid. Daarmee kun je voorkomen dat jouw scheiding in een zogenaamde vechtscheiding verandert. Bij mediation praat je met elkaar onder begeleiding van een gespreksbegeleider (de mediator), om zo tot afspraken te komen die voor beiden acceptabel zijn. Een advocaat is een eenzijdige belangenbehartiger. Daar verloopt de communicatie alleen nog maar via de advocaat en dient deze het belang van een van jullie. Zolang jullie in staat zijn samen aan tafel te zitten, is een mediator het meest gewenst. Immers dan kun je tot werkbare afspraken komen waar jullie samen achter staan. Uiteraard kan het zo zijn dat het op enkele onderdelen een kwestie van geven en nemen is. Aimée Spies van Goed Scheiden Arnhem heeft al veel scheidingen begeleid. Niet alleen de mediation en de gesprekken zal zij realiseren, ook de complete afwikkeling van de scheiding behoort tot het proces. Van kennismaking tot aan indiening rechtbank en inschrijving gemeente.

Wat zijn de voordelen van mediation bij scheiding?

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jullie moeilijk verlopen.  Er zijn emoties en er kan onbegrip en wantrouwen zijn. De mediator helpt jullie in het gesprek om vanuit een neutrale rol van in goed overleg afspraken te maken over jullie scheiding.

Bij mediation lossen jullie het conflict op door bemiddeling. Mediation zorgt voor een snelle oplossing, meningsverschillen kunnen uit de weg worden genomen en er wordt gezorgd dat jullie voor beiden tot goede afspraken komen. Als de mediation goed verloopt, zal dit jullie helpen in het toekomstig uitvoeren van de afspraken en de toekomstige communicatie onderling.

Wat moet er geregeld worden bij een scheiding

wat moet er geregeld worden bij een scheiding

Wat er geregeld moet worden bij een scheiding, hangt van verschillende dingen af. Hebben jullie minderjarige kinderen, zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd of betreft het een geregistreerd partnerschap of bijvoorbeeld een samenlevingscontract?

Indien jullie een kind / kinderen hebben dan is er een ouderschapsplan nodig. In een ouderschapsplan regelen jullie de zorg en afspraken over het kind en word ook de kinderalimentatie vastgelegd. Lees hier meer als je benieuwd bent naar wat een co-ouderschap is.

Naast het ouderschapsplan moet er een convenant of vaststellingsovereenkomst komen. Zijn jullie getrouwd dan moet de scheiding door de rechtbank worden uitgesproken, bij een samenlevingsovereenkomst is dit niet nodig.

In het convenant komt de verdeling van jullie bezittingen en schulden aan de orde; de vermogensverdeling. Alles wat jullie bezitten en aan schulden hebben, moet besproken en verdeeld worden. Denk aan bijvoorbeeld de woning, auto, inboedel, lijfrentes, beleggingen, betaal,- en spaarrekeningen, de onderneming etc. Tevens bespreken we het onderdeel partneralimentatie en de pensioenen. Onderwerpen die wij met elkaar bespreken en die goed vastgelegd moeten worden in het convenant. Lees hier meer over de inhoud van het convenant en over de partneralimentatie.

Ook komt er bij een scheiding aan de orde hoe de nieuwe situatie voor een ieder eruit komt te zien. Na de scheiding, wordt het leven ongetwijfeld duurder. Twee huizen, twee huishoudens. Het is verstandig om een budgetplanning op te stellen, om zo (van elkaar) inzicht te krijgen hoe van een ieder de toekomstige maandelijkse financiën eruitzien. Mogelijk hebben jullie recht op toeslagen, deze dienen ook meegenomen te worden in de budgetplanning. De budgetplanning kan tevens gespreksonderwerp zijn in relatie tot de eventuele partner,- en kinderalimentatie.

Hoe lang duurt een scheiding?

Gemiddeld genomen duurt het traject tussen de 2-4 maanden. Goed Scheiden Arnhem zal met jullie afstemmen welk tempo voor jullie prettig en gewenst is. Van belang is dat het voor jullie beiden niet te snel of te traag gaat. Er is alle ruimte, rust en tijd voor meer gesprekken. Het ligt er met name aan wat jullie zelf willen en kunnen. Indien er haast is kan alles versneld worden.

Het verschilt per traject hoeveel gesprekken er nodig zijn. Dit varieert van 3 tot 6 gesprekken.

Indien er sprake is van een beëindiging van een samenleving, is er geen rechtbankprocedure nodig en kan het traject sneller gaan. Van belang is dat het jullie scheiding is en jullie tempo wordt aangehouden, of dat nou snel of rustig is.

Wat zijn de kosten voor een scheiding bij een mediator?

wat kost een scheiding

Veelgestelde vraag is wat de kosten voor mediation zijn. Voordat de mediation start is er een gratis kennismakingsgesprek. Zo kunnen jullie alvast in dit kennismakingsgesprek vernemen wat de werkwijze is en welke kosten daarbij komen kijken. Het is zo dat de tarieven voor scheiden middels mediation lager liggen dan scheiden via een advocaat.

De kosten voor mediation zijn afhankelijk van de situatie. Hebben jullie een samenlevingsovereenkomst, een geregistreerd partnerschap of een huwelijk in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Mogelijk is er geen rechtbankprocedure nodig, wat kosten bespaart. Ook zijn de kosten van mediation afhankelijk of er wel of geen kinderen zijn en er dus wel of geen ouderschapsplan nodig is.

Goed Scheiden Arnhem hanteert diverse all-in tarieven, zo weten jullie vooraf wat de kosten zijn en waar je aan toe bent. Als er een gesprek extra nodig is dat in de kosten inbegrepen. Ook zijn er geen verborgen of extra kosten achteraf, zoals bijvoorbeeld advocaatkosten, kantoorkosten of kosten voor griffierechten.

Uiteraard is het ook mogelijk om op basis van een uurtarief te werken, bijvoorbeeld voor het herzien van een ouderschapsplan. Van belang is dat Goed Scheiden Arnhem jullie op voorhand helderheid geeft over het tarief, zodat jullie weten waar je aan toe bent.

alimentatieberekening door mediator

Maakt de mediator een alimentatieberekening?

Bij een scheiding is een alimentatie berekening nodig om tot goede afspraken te kunnen komen over de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De mediator stelt deze berekeningen op en bespreekt deze met jullie.

Een alimentatie berekening maken is niet makkelijk. Je kunt op internet genoeg rekenmodules vinden, maar let op deze zijn niet zo gedetailleerd als hoe de mediator de alimentatie berekening maakt. De alimentatie is van veel factoren afhankelijk en gebaseerd op de zogeheten Tremanormen. Deze Tremanormen zijn richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. Ook hanteren rechters deze normering.

In de mediation gesprekken betrek ik jullie bij de opbouw van zo’n berekening, het is belangrijk dat jullie begrijpen hoe de berekening tot stand is gekomen.

Er bestaan veel misverstanden over alimentatie. Bijvoorbeeld doordat mensen de bedragen met vrienden of kennissen gaan vergelijken en hier verschillen wel zien, maar het verschil in situatie (en dus de achterliggende opbouw) vaak niet weten.

Voor partneralimentatie kom je in aanmerking als je niet (volledig) in je eigen onderhoud kunt voorzien. Bij partneralimentatie is het zo dat deze niet verplicht is om overeen te komen. Je mag er dus vanaf zien of je kunt qua berekend bedrag of duur afwijken. Kinderalimentatie is wél verplicht om af te spreken. 

Wanneer ben je officieel gescheiden

Nadat de rechter jullie scheiding heeft uitgesproken en de beschikking is verzonden naar de gemeente, zal de gemeente de echtscheiding inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is de scheiding definitief.

Let op, jullie gemeenschap is al ontbonden op het moment van ontvangst van het verzoekschrift bij de rechtbank. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment schulden die door één van de echtgenoten worden gemaakt, niet kunnen worden verhaald op de andere echtgenoot.

Kinderen en scheiding

Mag een kind vanaf  12 jaar zelf beslissen bij welke ouder te willen wonen bij een scheiding?

kind en scheiding

Deze vraag heb ik als mediator al vaak gekregen. Ook zijn ouders ervan overtuigd dat een kind vanaf 12 jaar daadwerkelijk zelf mag kiezen waar te wonen. Het is echter een misverstand. Ze hebben wel inspraak en moeten betrokken worden, maar zelf kiezen, nee dat is niet aan de orde.

Als een kind 18 is, is het volwassen en mag het zelf beslissen. Een ouderschapsplan is dan ook niet meer nodig, je kunt uiteraard wel financiële afspraken maken met elkaar over jullie meerderjarige kind.

Voor kinderen onder de 18 is een ouderschapsplan dus verplicht. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd die jullie maken over jullie kind. Het is van belang dat jullie beiden het gezag hebben over het kind. In de meeste gevallen hebben jullie als ouders beiden het ouderlijk gezag, door huwelijk of door dit geregeld te hebben bij de geboorte bijvoorbeeld bij een samenleving. Ook nemen jullie dus in het ouderschapsplan op, waar het kind woont. Dit is iets wat jullie samen, tijdens de mediation, bespreken en waar jullie uiteraard ook je kind bij betrekt en vraagt naar hoe het kind het zou willen. Doe dit, zonder het kind in een loyaliteitskwestie te brengen.  Is het kind ouder dan 12? Dan is er een kindverklaring nodig. Een kind vanaf 12 moet instemmen met de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan en daarvoor dient het kind een kindverklaring in te vullen en te ondertekenen. Deze wordt meegestuurd naar de rechtbank, bij het indienen van de scheiding.

Moet mijn kind gehoord worden door de rechter?

Een kind is niet verplicht om een kindgesprek met de rechter te hebben. Een brief sturen kan ook. Bij een scheiding bij Goed Scheiden Arnhem, wordt het ouderschapsplan naar de rechter verstuurd. Bij kinderen vanaf 12 jaar komt daar een kindverklaring bij. Een brief met beantwoording van 3-4  vragen, waarin het kind kort aangeeft wat hij/zij van de scheiding vindt, van de zorgverdeling vindt en waar hij/zij wil wonen. Door het meesturen van deze verklaring is een kindgesprek niet meer nodig.

hoe vertellen we de kinderen over de scheiding

Hoe vertel je aan je kind dat jullie gaan scheiden?

Het is een last op jullie schouders en het is lastig zoeken naar een goed moment. Kinderen voelen vaak al aan dat er iets aan de hand is, ze voelen de “onderstroom” en zijn vaak sensitief. Als dat zo is, kunnen ze zelf gaan invullen wat dat zou kunnen zijn. Ze kunnen dan erge dingen denken en bijvoorbeeld bang of verdrietig worden. Van belang is om bij spanningen en conflicten zo snel mogelijk duidelijkheid aan de kinderen te geven.

 

Enkele tips:

  • Kinderen voelen vaak aan dat er iets aan de hand is. Ze kunnen zelf gaan invullen wat er is en kunnen verkeerde beelden krijgen. Van belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid aan het kind te geven.
  • Zorg altijd dat jullie het samen vertellen.
  • Kies een rustig moment. Zorg dat er alle ruimte is voor het stellen van vragen, geef ze zo veel mogelijk eerlijk antwoord.
  • Veel kinderen voelen zich schuldig en denken dat de scheiding door hen komt. Benadruk dat dit niet zo is!
  • Geef een reden waarom jullie uit elkaar gaan, dat is belangrijk voor de verwerking van het kind.
  • Doe er alles aan om het kind niet in een loyaliteitsprobleem te laten komen. Laat ze niet kiezen. Het kind mag van beide ouders houden!

Scheiden en alimentatie

Scheiden en alimentatie:

Er bestaan twee soorten alimentatie; partner,- en kinderalimentatie. Na jullie scheiding kan het zijn dat de een dient bij te dragen aan het levensonderhoud van de ander en/of aan de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht.

Partneralimentatie

Na een scheiding kan het zijn dat de partner met het hoogste inkomen verplicht is om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud voor de andere partner. De hoogte van de partneralimentatie hangt van enkele factoren af, en gaat met name om de draagkracht van de betalende partner. Bij mediation is het zo dat de mediator een partneralimentatie berekening zal maken en bespreken. Het is zo dat jullie in overleg kunnen afwijken van het bedrag en de duur voor deze partneralimentatie. Immers het is een overleg scheiding. Ook kun je uiteraard afzien van partneralimentatie. Een handig hulpmiddel hierbij, naast de alimentatieberekening, is een vaste lasten overzicht of budgetplanning. Met zo’n overzicht kunnen jullie beiden goed zien wat een ieder over hout of tekort komt per maand in de nieuwe situatie.

Kinderalimentatie

Als er minderjarige kinderen zijn, hebben jullie ook te maken met kinderalimentatie. Dit is de bijdrage in de kosten voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Als ouders blij je ook na de scheiding samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Deze afspraken over kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Jullie spreken dus samen af hoe deze kosten verdeeld worden. Dit hangt uiteraard ook af van hoe jullie de zorg voor de kinderen verdelen en wat de draagkracht is van beide partners.

Alimentatie en belasting

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. Dat wil zeggen het wordt als inkomen gezien en de betaler kan het aftrekken voor de inkomstenbelasting en de ontvanger dient er inkomstenbelasting over te betalen.

Ook is er voor de betaler nog sprake van persoonsgebonden aftrek. Betaling van partneralimentatie wordt gezien als een persoonlijke omstandigheid waardoor je extra uitgaven hebt. Deze mag je aftrekken van de belasting en heet jouw persoonsgebonden aftrek.

Alimentatie berekenen

De mediator rekent voor jullie de alimentatie uit en zal uitleg geven over de opbouw en mogelijkheden. De kosten voor het berekenen van de alimentatie maken onderdeel van de totale mediation bij Goed Scheiden Arnhem. Uiteraard kan er ook een losse alimentatie berekening gemaakt worden, bijvoorbeeld voor een herziening bij een verandering van de situatie.

Scheiden en financiën

Wanneer ben je geen fiscaal partner meer?

scheiden fiscaal partner

Zolang jullie getrouwd zijn, zijn jullie elkaars fiscaal partner. Bij een scheiding, zijn jullie geen fiscaal partners meer als aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldoet:

1. Er is een verzoek tot scheiding gedaan bij de rechtbank

2. Jullie staan niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

Bij samenwoning (zonder huwelijk) is het zo dat jullie geen fiscale partners meer zijn vanaf het moment dat jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente.

Bij een ontbinding van het geregistreerde partnerschap, zonder tussenkomst van een rechter, eindigt het fiscaal partnerschap als jullie niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente én als de vaststellingsovereenkomst door jullie beiden is ondertekend.

Hoe dient een lijfrente verdeeld te worden bij scheiding?

hoe dient een lijfrente bij scheiden verdeeld te worden

De vraag hoe de lijfrente verdeeld dient te worden bij een echtscheiding, hangt af van de huwelijksvorm; gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Indien we in dit geval uitgaan van een gemeenschap van goederen, valt de lijfrente binnen het gemeenschappelijk vermogen en dient deze verdeeld te worden.

Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente zorg je op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat je periodiek krijgt uitbetaald vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Je kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of ervoor sparen via een lijfrenterekening. De betaalde premie of de inleg kun je aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor heeft de belastingdienst als het ware meebetaald aan het opgebouwde lijfrentekapitaal. Je kunt er dan ook niet zondermeer vrij over beschikken en op het moment dat je het laat uitkeren (bv als je met pensioen gaat), betaal je belasting over deze uitkering.

Hoe verdeel je lijfrente?

Hoe dient deze lijfrente dan in het convenant opgenomen te worden bij scheiding? Van belang is dat je allereerst de actuele waarde opvraagt bij de maatschappij. Jullie mediator kan hierbij helpen en uitleggen wat je exact moet opvragen. Immers dan weten jullie waar je het over hebt. Vervolgens zijn er in de basis drie mogelijkheden:

  1. afkopen
  2. splitsen
  3. toebedelen

Bij afkopen, hef je de polis op en laat je deze uitbetalen. De uit te keren waarde verdeel je op basis van 50-50. Houd er rekening mee dat er flinke kosten aan deze afkoop kunnen zitten. Kosten die de maatschappij in rekening brengt, maar ook de belasting die je over het bedrag moet betalen. Ook dient er, in de meeste gevallen, revisierente betaald te worden. Revisierente is een heffing van de belastingdienst die moet worden voldaan als een lijfrente eerder wordt opgenomen. De revisierente bedraagt 20% van de bruto waarde en wordt betaald als compensatie voor het ontvangen belastingvoordeel.

Bij splitsen zorg je ervoor dat een ieder de helft van de waarde van de polis voortzet onder een eigen separate nieuwe polis. Hierbij komen geen contanten vrij, maar blijven er twee aparte polissen voor beide echtgenoten bestaan. Veel maatschappijen werken hieraan mee. Dit kan fiscaal gezien zonder belemmering indien jullie beiden daadwerkelijk een gelijke waarde aan lijfrente ontvangen en beiden binnenlands belastingplichtig zijn.

Bij toebedelen, wordt de polis na de scheiding aan één van jullie toebedeeld. De lijfrentepolis blijft in dat geval gewoon bestaan en jullie verrekenen de helft van de waarde. De overeen te komen waarde, zal eveneens verminderd worden met een belastinglatentie. De waarde van deze lijfrente vormt een onderdeel van de totale verdeling van jullie bezittingen en schulden.

Scheiden en een koopwoning

scheiden en koopwoning

Een belangrijke vraag die veel scheidende stellen hebben, is of een van ons in de echtelijke woning kan blijven? En wat de gevolgen zijn voor de hypotheek?

Indien de woning gezamenlijk bezit is, dient deze verdeeld te worden alsmede de hypotheek. En als een van jullie de