Moeten we wachten met scheiden tot het huis is verkocht?

Wanneer jullie hebben besloten om te gaan scheiden zijn er ongetwijfeld veel vragen die bij jullie spelen. Een van die vragen kan zijn of er gewacht moet worden met scheiden tot de echtelijke woning is verkocht. In onderstaand blog lees je wat de mogelijkheden zijn om te gaan scheiden met een koopwoning.

Als jullie samen een koopwoning hebben, zijn in principe drie opties met de woning mogelijk:

  1. De woning verkopen
  2. De woning toebedelen (dus een van jullie neemt de woning over)
  3. De woning onverdeeld laten waarbij een van jullie in de woning blijft wonen.

 

Verkoop

De echtelijke woning kan worden verkocht. Tijdens het scheidingstraject maken we afspraken over hoe jullie de woning willen verkopen, welke termijn en hoe de verdeling van de opbrengst of schuld eruit komt te zien. Deze afspraken leg ik voor jullie vast in een echtscheidingsconvenant. Ook maken jullie afspraken over hoe er om wordt gegaan met het gebruiksrecht en de vaste lasten van de woning.

Het is niet nodig om te wachten met de echtscheiding totdat de echtelijke woning is verkocht. Jullie kunnen de woning ook na de scheiding verkopen. Wél is het van belang dat de afspraken over het huis, dus over het gebruiksrecht, vaste lasten en verkooptraject bijvoorbeeld, goed worden afgestemd en vastgelegd. Dit voorkomt toekomstige problemen en geeft jullie gelijk een goed beeld wat de jullie kunnen verwachten.

Mogelijk doet zich de situatie voor dat een van jullie de woning al voor verkoop verlaat of verhuist. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Het is dan ook van belang dat jullie je hier over laten adviseren. In het jaar van scheiding mogen jullie ervoor kiezen nog dat volledige jaar als fiscale partners samen aangifte doen.

 

De woning toebedelen

Indien een van jullie graag in de woning wil blijven wonen, heet dat de woning toebedelen. Vaak vinden mensen dit fijn indien er kinderen zijn. De kinderen kunnen dan in een vetrouwde omgeving blijven, dichtbij school en vriendjes.

Uiteraard moet het financieel ook haalbaar zijn om de woning door een van jullie te kunnen overnemen. Goed Scheiden Arnhem kan jullie helpen om contact te leggen met een kundige hypotheekadviseur die verstand heeft van hypotheekmogelijkheden bij scheiden. Jullie dienen overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning, waarbij de andere partij (bij een overwaarde) een uitkoopsom zal ontvangen. In de mediation gesprekken komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod.

Uiteindelijk moet hetgeen jullie in het convenant overeen zijn gekomen, ook nog worden uitgevoerd middels een akte van verdeling bij een notaris. De akte van verdeling zorgt ervoor dat een van jullie de woning op naam krijgt en de ander ontslagen wordt van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Voor deze akte van verdeling moeten jullie naar de notaris. Het is van belang dat alles juist wordt opgenomen in het convenant, zodat alle partijen (jullie zelf, hypotheekverstrekker en notaris) deze afspraak kunnen uitvoeren.

 

De woning onverdeeld laten

Mocht verkoop van de woning geen optie zijn en ook toedeling aan één van de echtgenoten niet mogelijk of niet wenselijk zijn, is er nog een derde optie; de woning onverdeeld laten.

Aan deze optie zitten wel wat haken en ogen, met name in fiscale zin. Hoe werkt dit met de hypotheekrente aftrek? Hoe lang laten jullie de woning onverdeeld en wat gebeurt er daarna? Kan de andere partner nu wel verder en een nieuwe hypotheek aangaan? Wie gaat de hypotheekrente betalen? Wie onderhoudt de woning en hoe zit het met de kosten voor het onderhoud?

De onderwerpen moeten zeer goed besproken worden en de uiteindelijke afspraken op papier worden gezet in het convenant. Van belang is wat de reden is van onverdeeld laten en op welke termijn er wel een verkoop of toebedeling zal zijn.

 

Moeten we wachten met scheiden tot het huis is verkocht?

Zoals aan het begin in deze blog al te lezen is, is het dus niet nodig om te wachten met de scheiding totdat de woning is verkocht. Jullie dienen wel goede afspraken te maken en alles op juiste wijze te laten vastleggen.

Scheiden en een eigen woning, brengt veel vragen met zich mee en het is van belang dat alles goed besproken wordt. Wil je meer informatie over jullie specifieke situatie?  Neem dan contact met mij op.