Omgangsregeling kleinkind opa en oma

Het wordt grootouders juridisch makkelijker gemaakt om een omgangsregeling te kunnen vragen met hun kleinkind, als het contact buiten hun wens om is verbroken. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag naar buiten komt.

 

De wet biedt nu geen speciale regeling voor het omgangsrecht van opa en oma met hun kleinkinderen. In de praktijk is de drempel hoog voor grootouders om in aanmerking te komen voor een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling, blijkt uit onderzoek. Regelmatig worden ze niet als betrokken partij gezien.

Bij de rechter moeten grootouders daarvoor aantonen dat er sprake is van meer dan gebruikelijk contact tussen grootouder en kleinkind, ofwel dat er sprake is van een ‘nauwe persoonlijke betrekking’. Bijvoorbeeld omdat ze een kind hebben opgevoed. Daarna kijkt de rechter ook nog of een omgangsregeling met opa en oma wel in het belang van het kleinkind is.

Verdrietig en schadelijk

,,Het kan voor zowel kleinkinderen als grootouders verdrietig en schadelijk zijn als het contact buiten hun wil om wordt verbroken. Daarom is het belangrijk dat de wet de mogelijkheid biedt aan kleinkind en grootouder om de rechter te verzoeken een omgangsregeling vast te stellen”, oordeelt minister Weerwind (Rechtsbescherming) in het voorstel dat er nu ligt.

Dus komt er nu in het Burgerlijk Wetboek standaard te staan dat ook een grootouder ‘wordt vermoed in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind te staan’. Hierdoor kan een omgangsverzoek eerder in behandeling worden genomen, waardoor er bij ongewild contactverlies tussen grootouder en kleinkind gemakkelijker toegang tot de rechter is, aldus Weerwind.

De minister komt met zijn voorstel tegemoet aan een Kamerwens uit 2021 van CDA, GroenLinks, SGP, PvdA, ChristenUnie en Kamerlid Henk Krol. Hij benadrukt dat het gaat om grootouders in juridische zin. Dat kunnen dus ook adoptiegrootouders zijn. Ook andere personen die belangrijk zijn in het leven van een kind kunnen een verzoek tot omgang blijven indienen.

Cruciale rol

PvdA-Kamerlid Songül Mutluer is nieuwsgierig naar het wetsvoorstel. ,,Grootouders spelen een cruciale rol in het leven van de kleinkinderen door ze een veilige en liefdevolle omgeving te bieden. Het is sowieso goed als een rechter beter kan kijken of er een omgangsregeling tussen grootouders en kinderen kan komen. De rechter kan dan toetsen of dat ook in het belang van het kind is. Dat staat voor de PvdA voorop, want het kind mag niet vermalen worden in een echtscheidingsconflict.”

De invoeringstermijn van het voorstel zal minimaal drie maanden zijn en de wetswijziging zal volgens vaste regels ingaan per 1 januari of 1 juli. Er komt geen overgangsregeling.

In de gesprekken over het ouderschapsplan bij Goed Scheiden Arnhem, wordt met jullie ook besproken hoe om te gaan met opa en oma en eventuele overige familie. Belangrijk voor het kind. Het is fijn voor een kind met gescheiden ouders als er ook nog dingen hetzelfde blijven, een van die dingen kan de omgang met opa en oma zijn. Meer weten? neem contact op info@goedscheidenarnhem.nl

Bron: AD