Samenlevingscontract ontbinden

Een samenlevingscontract ontbinden, kan meestal vrij eenvoudig. Wel is het zo dat elk samenlevingscontract maatwerk is en er in jullie contract na te lezen valt hoe het samenlevingscontract ontbonden kan worden.

Je hoeft niet naar een notaris of een procedure bij de rechtbank te lopen, om het samenlevingscontract te ontbinden. Meestal is schriftelijke opzegging via een aangetekend schrijven aan de andere partner voldoende of uitschrijving van het betreffende adres. Ook eindigt het samenlevingscontract indien jullie besluiten te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Bij overlijden eindigt het samenlevingscontract ook. Een laatste optie is natuurlijk het besluit jullie relatie te beëindigen en dit in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen.

 

Vaststellingsovereenkomst bij beëindiging samenwoning

Na het besluit het samenlevingscontract te beëindigen, is het zo dat er nog veel tussen jullie geregeld moet worden. Mogelijk hebben jullie een eigen woning, een hypotheek. verzekeringen, bankrekeningen, samen een auto etc. Al deze afspraken leggen jullie vast in een vaststellingsovereenkomst. Ik kan jullie helpen met de te maken keuzes over de verdeling en zorg ervoor dat alles op de juridisch juiste wijze wordt vastgelegd.

 

Wat moet er geregeld worden bij ontbinding samenlevingscontract?

Wat er geregeld moet worden bij het ontbinden van jullie samenlevingscontract, hangt natuurlijk af van wat er exact in jullie contract is afgesproken. Daarnaast hangt het ervan af wat jullie allemaal gezamenlijk bezitten. Hebben jullie bijvoorbeeld gemeenschappelijke bezittingen en schulden, dan dienen deze te worden verdeeld.

Hebben jullie een gezamenlijke woning, dan dienen ook hier afspraken over gemaakt te worden. Bij de verdeling van jullie woning, kunnen jullie besluiten dat een van jullie deze woning wenst over te nemen. In dat geval zal de andere partner uitgekocht dienen te worden (bij een overwaarde) en zal er voor de overnemende partij een nieuwe hypotheek moeten komen. Deze afspraken leg ik voor jullie vast in een vaststellingsovereenkomst. De bank en de notaris hebben deze uiteindelijk nodig, om alles te realiseren. Middels een akte van verdeling bij de notaris zorgen jullie ervoor dat de ene partner de woning 100% in eigendom krijgt en de andere partner ontslagen wordt van het eigendom en hypotheek.

 

Is een ouderschapsplan verplicht?

Zijn er minderjarige kinderen? Feit blijft dat jullie beiden samen ouders blijven. Jullie zullen dan ook goede afspraken moeten maken over de omgang met en de zorg voor de kinderen. Een ouderschapsplan opstellen is dan ook verplicht voor ouders die samen het gezag hebben. Hierin staan afspraken over de zorgverdeling, opvoedkundige afspraken, informatie-uitwisseling tussen de ouders, toekomstige verandering en de verdeling van de kosten van het kind of de kinderen (kinderalimentatie).

 

Testament

Hebben jullie een testament? In dat geval is het verstandig contact op te nemen met de notaris. Jullie kunnen dan vernemen wat de gevolgen zijn van de ontbinding van het samenlevingscontract. Misschien dient het testament te worden aangepast. Bijvoorbeeld ten aanzien van nalatenschappen of voogdij.

 

Partneralimentatie bij ontbinding samenlevingscontract

In de basis is er bij samenwoners geen zorgplicht, er is dus geen recht op partneralimentatie. Soms komt het voor dat partijen wél expliciet een partneralimentatie afspraak overeengekomen zijn in het samenlevingscontract. Is dit het geval? Dan maak ik voor jullie een alimentatieberekening conform de Trema normen waaruit blijkt wat de rechten en plichten zijn. Uiteraard kunnen jullie in onderling overleg bespreken wat jullie met de uitkomst van de berekening willen en wat jullie exact overeen willen komen.

 

Pensioenen

Bij een verbreking van de samenleving, behoudt ieder zijn eigen pensioen. Het ouderdomspensioen blijft dus bij een ieder. Voor het bijzonderpartnerpensioen is dit anders. Jullie staan (na aanmelding bij aanvang samenlevingscontract) geregistreerd bij de pensioenmaatschappij zodat er bij een mogelijk overlijden een bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd. Ook in jullie samenlevingscontract kunnen hierover afspraken staan.

 

Wat zijn de kosten voor het ontbinden van een samenlevingscontract?

Het ontbinden van een samenlevingscontract brengt in principe geen kosten met zich mee. De gevolgen van de ontbinding en de afspraken die jullie willen maken leg je vast in een vaststellingsovereenkomst. En indien er minderjarige kinderen zijn, maken jullie een ouderschapsplan. Ik kan jullie hier goed bij helpen en zorgen dat alles wat jullie overeenkomen correct wordt vastgelegd. Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en te vernemen hoe ik jullie kan helpen.