Woning

Scheiden en woning

Als jullie een eigen woning hebben en jullie gaan uit elkaar, zullen de afspraken over de woning ook in het convenant vastgelegd moeten worden. Misschien wil een van jullie de woning wel overnemen of wellicht denken jullie aan verkoop. Van belang is dat jullie vooraf laten toetsen bij een hypotheekadviseur wat de mogelijkheden zijn. Goed Scheiden Arnhem kan jullie helpen om contact te leggen met een kundige hypotheekadviseur die verstand heeft van hypotheek bij scheiden. Blijft één van jullie in de woning wonen, dan moet er een akte van verdeling komen. De akte van verdeling zorgt ervoor dat een van jullie de woning op naam krijgt en de ander ontslagen wordt van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Voor deze akte van verdeling moeten jullie naar de notaris. Ook hier kan ik jullie mijn netwerk aanbieden voor een kundige en voordelige notaris. Het is van belang dat alles juist wordt opgenomen in het convenant, zodat alle partijen (jullie zelf, hypotheekverstrekker en notaris) deze afspraak kunnen uitvoeren.

Maak een afspraak

Partneralimentatie

Afspraken over partneralimentatie

Bij een scheiding worden er afspraken gemaakt over de partneralimentatie. Ook als je afstand wilt doen van partneralimentatie moet je dat vastleggen. Het woord partneralimentatie roept mogelijk weerstand op bij zowel de betaler als de ontvanger. Maar je zal toch na de scheiding allebei in je levensonderhoud moeten kunnen voorzien en daar kan partneralimentatie een rol in spelen. Ook is het soms handig en benodigd om meer inkomen te genereren voor een hyptoheekverkrijging, om bijvoorbeeld in de echtelijke woning te kunnen blijven wonen.
De wettelijke duur is per 1 januari 2020 gewijzigd. Deze is van 12 naar 5 jaar gegaan.

Er zijn hierop drie basis uitzonderingen:

1. Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten
2. Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
3. Deze uitzondering is de komende 7 jaar geldig: alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie.

Aan de hand van jullie inkomen tijdens het huwelijk en een aantal andere benodigde gegevens, reken ik de partneralimentatie voor jullie uit. Dit gebeurt conform de zogeheten tremanormen. Het bedrag aan alimentatie waarop je recht hebt, hangt af van jouw behoeft én wat de draagkracht van jouw ex-partner is.

We bespreken dit aan tafel en jullie kunnen in overleg afwijken van bijvoorbeeld het berekende bedrag, duur of anderszins. Bij mediation is het mogelijk om samen tot overeenstemming te komen over de partneralimentatie, ook als je daarmee afwijkt van de wetgeving.

De partneralimentatie wordt gezien als inkomen en is voor de alimentatieplichtige aftrekbaar en voor de alimentatiegerechtigde dient er dus inkomensbelasting over betaald te worden.

Lees hier meer over de vraag wanneer je verplicht bent alimentatie te betalen.

Neem contact op

Pensioen

Verdeling van pensioen

Bij een scheiding heb je in principe recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van je ex-partner dat tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze standaardverdeling heet ook wel verevening en is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps).

Jullie kunnen van deze wetgeving afwijken en samen een andere afspraak over de verdeling van pensioenen maken.
Het gaat om het pensioen dat jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd en niet over de periode van mogelijke samenwoning voorafgaand aan het huwelijk.

Conversie

Bij een echtscheiding kun je ook nog kiezen voor conversie. Je doet daarbij definitief afstand van de helft van je ouderdomspensioen. De helft waar je ex-partner recht op heeft, wordt dan zijn of haar eigen ouderdomspensioen. Je ex-partner ontvangt dat ouderdomspensioen zodra hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Conversie is alleen toegestaan als de pensioenuitvoerder toestemming geeft.

Partnerpensioen (nabestaandenpensioen)

Bij het opbouwen van een ouderdomspensioen hoort meestal ook een partnerpensioen (nabestaandenpensioen) voor je partner. Ook hierover dienen jullie afspraken te maken en vastteleggen in het convenant.

Meer weten?

Ondernemer

Ook voor ondernemers

Ben je ondernemer en ga je scheiden? Ook dan is er bij Goed Scheiden Arnhem voldoende kennis in huis. Je hebt immers te maken met een fiscale winst of met een waarde van de B.V. en een DGA ontvangt salaris uit de onderneming, maar heeft ook recht op winst. Mogelijk heb jij als ex partner onvoldoende zicht op wat er op financieel vlak gebeurt in de onderneming. Aan tafel zal ik ervoor zorgen dat, waar nodig, de andere partij hierin meegenomen wordt, zodat er gelijkwaardige kennis wordt gecreëerd. Aan de andere kant is het uiteraard van belang dat de onderneming, na de scheiding, gezond blijft.

Neem contact op

Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning

Huwelijk

De rechter is benodigd om jullie scheiding te kunnen realiseren. Middels een verzoekschrift aan de rechtbank, voorzien van convenant en eventueel ouderschapsplan, wordt deze procedure in werking gezet. Lees hier wat een convenant inhoudt en wat er allemaal geregeld dient te worden. Van belang is onder welk huwelijks vermogensrecht jullie vallen (voor of na 2018) en of jullie huwelijkse voorwaarden hebben of in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Samenwonen

Als jullie samenwonen en de relatie gaan beëindigen, kan dit zonder een rechtbankprocedure. Wat jullie moeten regelen, hangt ervan af of jullie minderjarige kinderen hebben en of jullie een samenlevingscontract hebben.
Hebben jullie een of meerder kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. Ook willen jullie afspraken maken over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden, dit kan middels een vaststellingsovereenkomst. AIs er een samenlevingscontract is dan zal er gekeken moeten worden welke afspraken daarin zijn opgenomen bij beëindiging van de samenleving. Er kunnen bijvoorbeeld ook afspraken over pensioen en/of het betalen van alimentatie zij opgenomen in jullie samenlevingscontract.

Geregistreerd Partnerschap

Bij een geregistreerd partnerschap zijn de rechten en plichten gelijk als bij een huwelijk. Ook De procedure bij een geregistreerd partnerschap is goed te vergelijken met die van een huwelijk. hier zal het convenant en ouderschapsplan, via de rechtbank worden bekrachtigd en zo het geregistreerd partnerschap worden ontbonden.
Hebben jullie geen minderjarige kinderen, dan kunnen jullie kiezen voor een ontbinding van het geregistreerd partnerschap zonder rechtbankprocedure. Wel is er een advocaatverklaring en inschrijving bij de gemeente nodig. Uiteraard verzorgt Goed Scheiden Arnhem dit gehele proces.

Maak ’n afspraak