Scheiden en kinderen

’n Moeilijk moment

Misschien wel het moeilijkste moment waar je als ouder voor komt te staan, de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Zorg ervoor dat jullie het samen vertellen en dat jullie een eenduidig verhaal vertellen. Houd vervolgens goed in de gaten of er gedragsverandering bij de kinderen in de periode erna ontstaat. Elk kind reageert anders en ook de leeftijd heeft daar een aandeel in. Goed Scheiden Arnhem kan jullie uiteraard helpen met tips en adviezen om het voor de kinderen zo goed mogelijk te doen.

Ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht bij een scheiding met kinderen. In dit ouderschapsplan maken jullie allerlei afspraken die betrekking hebben op de zorg en opvoeding. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van de zorg, verdeling van de kosten voor de verzorging (kinderalimentatie) en op welke wijze jullie elkaar informeren over de ontwikkeling van de kinderen. Het ouderschapsplan is een compleet omvattend document, waarin alle afspraken over de kinderen duidelijk omschreven staan.

Neem contact op

Co ouderschap of omgangrsegeling

Qua verdeling van de zorg zijn er in de basis twee mogelijkheden; een co ouderschap of een omgangsregeling.

Co ouderschap houdt in dat er sprake is van een gelijke verdeling van de zorgen en opvoedingstaken. Wat in jullie situatie gewenst en mogelijk is, zal van enkele factoren afhangen waarbij de mogelijkheden qua werktijden vaak een grote factor is. Uiteraard is het van groot belang om ook de kinderen te betrekken bij de keuze van de zorgverdeling. Wat past bij hen, waar voelen zij zich het fijnste bij.

Een omgangsverdeling houdt in dat de kinderen het hoofdverblijf één ouder hebben en deze ouder het grootste deel van de zorgtaak op zich neemt. De andere ouder heeft de zorg over de kinderen op de afgesproken momenten of dagen. Beide ouders hebben recht op omgang met de kinderen en de kinderen hebben recht op omgang met beide ouders.

Let erop dat een ouderschapslan mee zal groeien met de kinderen. Kinderen ontwikkelen zich en dus is het verstandig het ouderschapsplan daar blijvend op te toetsen door middel van half jaarlijkse evaluatie momenten.

In de gesprekken zullen we samen kijken wat een goede invulling van de zorg is in jullie situatie.

Vrijblijvend kindgesprek

Voor alle leeftijden, bied ik gedurende het traject ook een kindgesprek aan. In dit gesprek ga ik op een laagdrempelige manier met het kind in gesprek om zo ook het kind een stem te geven. De output wordt door het kind of door mij met de ouders besproken en kan zo meegenomen worden in de uiteindelijke keuzes die jullie maken in het ouderschapsplan. Het is een mogelijkheid en geen verplichting. Ouders kennen hun kinderen het beste, echter is mijn ervaring dat in zo’n kindgesprek kinderen toch van de mogelijkheid gebruik maken aan te geven wat ze echt dwars zit of welke emoties ze in de weg zitten en dit veelal oplucht dit te kunnen uiten.

Hoe vertel ik het de kinderen?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is verplicht tot 18 jaar. Als ouder ben je echter financieel verantwoordelijk tot 21 jaar. Kinderalimentatie wordt dan “bijdrage in het levensonderhoud van jong-meerderjarige(n)” genoemd.
De kinderalimentatie reken ik voor jullie uit. Deze wordt bepaald op basis van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouder. Dit hangt af van jullie gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Ook wordt gekeken naar de overeengekomen zorgverdeling om zo de kosten van de kinderen in jouw eigen huishouding ook mee te nemen.
De eventuele toeslagen, kindgebondenbudget, worden ook voor jullie berekend en hebben invloed op het aandeel van de kinderalimentatie die de ouder betaalt. Ik zal altijd vragen of de berekende kinderalimentatie overeenkomt met de huidige kosten van de kinderen. Waar nodig en waar mogelijk kan er van de berekening worden afgeweken.

Kindverklaring

Als het ouderschapsplan door de rechtbank wordt bekrachtig, dient daar bij kinderen vanaf 12 jaar, ook een kindverklaring meegestuurd te worden.

Hiermee geeft het aan dat het kind is betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan en het eens (of oneens) is met de afspraken.

Plan ’n afspraak

Brief Villa Pinedo

Lees hier de brief van Villa Pinedo, opgesteld door kinderen aan alle gescheiden ouders van Nederland.

Brief aan alle gescheiden ouders