Wat als je partner niet wil scheiden?

Jij wilt scheiden, maar jouw partner niet. Of het is wellicht andersom, dat jij ineens geconfronteerd wordt met een scheiding. Het is bijna altijd zo dat het op het eerste moment geen gezamenlijke beslissing is. Vaak is een van jullie er al langer over aan het nadenken en weet de andere partner nog van niets. Als de ene partner het zeker weet en het kenbaar maakt aan de andere partner, kan dat dus echt als totaal onverwachts komen.

Elke situatie is anders, wellicht had je zelf al het gevoel dat het niet zo lekker liep en is de uitspraak van de ander te willen scheiden, wel iets wat je zag aankomen.

 

Wat als mijn partner echt niet wil of meewerkt?

Als je wilt scheiden, kan dat enkel als de rechtbank jullie scheiding uitspreekt. Je dient een verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank in, waarna de rechtbank na beoordeling van de bijbehorende stukken de scheiding zal uitspreken.

Om te kunnen scheiden, is het geen vereiste dat beide partners hier achter staan. Het kan een vervelende en pijnlijke situatie zijn als een van de twee wil scheiden en de ander niet. Toch is het altijd mogelijk om als je er samen echt niet uitkomt, een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen. Als jouw partner dus niet wilt meewerken aan een scheiding, kan een advocaat namens jou een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechter. Reden voor een rechter om de scheiding uit te spreken, is de grond dat het huwelijk duurzaam ontwricht is.  Dit houdt in dat in ieder geval één van beide partners het huwelijk niet meer levensvatbaar ervaart

 

En hoe gaat het als we uiteindelijk de scheiding wel samen willen regelen, hoe krijg ik mijn partner hierin mee?

Het hoge woord is er uit “ik wil scheiden”, maar hoe krijg ik mijn partner hierin mee?

Als he hoge woord eruit is, zullen zich allerlei emoties voordoen. Deze verschilt bij jullie, met name in de begin fase als het hoge woord er net uit is. De ander kan overvallen worden. Wat gebeurt er nu eigenlijk en hoe ga je daarmee om?

Het verschil in waar je qua verwerking staat en dus de emotionele verwerkingstijd is vaak een obstakel dat bij de meeste scheidingen een grote rol speelt. We noemen dit ook we de rouwcurve. In deze rouwcurve zijn verschillende fases te zien;

  1. ontkenning
  2. boosheid / protest
  3. vechten
  4. depressie
  5. aanvaarding

 

Het zal logisch zijn dat als de ene partner nog in de ontkenningsfase zit en de andere partner bijvoorbeeld in de aanvaardingsfase dat dit een groot verschil geeft in emoties. Dit zorgt weer voor een extra moeilijkheid in het goed kunnen regelen van de scheiding. Jullie verkeren in een andere fase van begrip en gevoel. Dit kan het heel heftig maken en de verhoudingen op scherp zetten. Wat van belang is, is om begrip voor elkaars fase te tonen en waar nodig in het proces te vertragen of te versnellen. Zorg dat de andere partner meekomt, maar zeker ook in staat wordt gesteld de ruimte te krijgen die er nodig is. Dit is in de prakrijk natuurlijke een lastige, degene die verder is wil het nu ook zo snel mogelijk regelen. Bedenk wel dat jouw partner dus nog niet zo ver is.

 

We weten nu dat er een verschil in emotie is, kunnen we in die fase dan wel de scheiding regelen?

Het is uiteraard het beste als het jullie lukt samen tot afspraken te komen. Het zal voor de “achterblijvende” partner een bittere pil zijn, maar als het jullie samen lukt tot afspraken te komen en er is geen eenzijdig verzoek nodig, is dit voor jullie allebei het beste. Bij een vechtscheiding is niemand gebaat. Uiteraard is elke situatie anders en komt het ook voor dat samenspraak echt niet meer lukt.

Indien jullie toch samen beslissen er goed uit te willen komen, kunnen jullie je wenden tot een mediator. Deze zal in overleg met jullie beiden vanuit een onpartijdige en neutrale rol bespreken wat er allemaal geregeld moet worden. Ook zorgt de mediator dat alles goed op papier komt te staan, vanuit juridisch oogpunt. Na ondertekening van de stukken, zorg de mediator dat de stukken door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Er is dus wel degelijk een advocaat nodig, want die is de enige die stukken bij de rechtbank kan indienen, echter betreft het in dit geval na mediation dus een gezamenlijk verzoek.

Bij Goed Scheiden Arnhem zijn jullie aan het juiste adres. Mediator Aimée Spies kan jullie hierin goed begeleiden en zorgt voor een complete afhandeling. Er moet zoveel geregeld worden en dat terwijl jullie werk en gezin gewoon door moet draaien, men ervaart het ook wel als een emotionele rollercoaster.  Iemand die jullie helpt en begeleidt is hard nodig. Jullie mediator neemt het proces uit handen en weet exact wat er allemaal geregeld moet worden. Van start tot aan indiening rechtbank en inschrijving gemeente. Ook zorgt jullie mediator ervoor dat in de gesprekken er genoeg ruimte en aandacht is voor emoties. Het proces moet ook qua tempo op jullie beiden worden aangepast, juist omdat er verschil in jullie verwerkingsfase is.

 

Hoe het er bij jullie ook uitziet qua emoties of fase in de verwerking, kom gerust langs voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek kunnen jullie vertellen wat de zorgen en wensen van een ieder zijn en kan ik jullie vertellen wat er allemaal geregeld dient te worden. Uiteraard vertel ik jullie wat ik hierin kan betekenen om jullie zo goed mogelijk te begeleiden, om de complete scheiding voor jullie te kunnen afronden.

Neem contact op; aimee@goedscheidenarnhem.nl