Hebben jullie een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden, dan is het vaak zo dat in deze huwelijksvoorwaarden bepaald wordt dat er geen gemeenschap van goederen zal ontstaan en een ieder zijn eigen vermogen behoudt. Als aanvulling op de uitsluiting van de gemeenschap van goederen wordt in de huwelijksvoorwaarden vaak een verrekenbeding opgenomen.

Wat is nou zo’n verrekenbeding eigenlijk?

Periodiek verrekenbeding
Bij een periodiek verrekenbeding gaan de echtgenoten periodiek (jaarlijks) de overgespaarde inkomsten met elkaar delen. Overgespaarde inkomsten zijn inkomsten die men overhoudt nadat de kosten van de huishouding zijn voldaan. Indien jullie een periodiek verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden hebben opgenomen, dien je wel jaarlijks een administratie bij te houden en vervolgens ook daadwerkelijk met elkaar te gaan verrekenen.

Wat als jullie het periodiek verrekenbeding niet hebben uitgevoerd?
In mijn praktijk komt het zelden voor dat mensen ook daadwerkelijk het periodiek verrekenbeding hebben uitgevoerd. Dat hoeft geen probleem te zijn bij scheiding, echter zijn er wel gevolgen van het niet periodiek hebben verrekend. Wettelijk is namelijk bepaald dat als tijdens het huwelijk het periodiek verrekenbeding niet is uitgevoerd, aan het einde van het huwelijk alsnog moet worden verrekend. Uitgangspunt daarbij is dat het totale vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, eigenlijk ontstaan is uit de middelen die verrekend hadden moeten worden. Wat er dus in de basis gebeurt, is dat het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding als gevolg heeft dat bij einde huwelijk door scheiding volgens gemeenschap van goederen wordt verdeeld en afgerekend. Dit strookt dus niet met de insteek die jullie vooraf met het opstellen van de huwelijkse voorwaarden samen hadden.

Kunnen we toch verrekenen bij scheiding zoals we het zelf willen?
Er zijn wel een aantal mogelijkheden om te verdelen zoals jullie het willen en daarmee af te wijken van de wetgeving. Daar zitten vaak wel haken en ogen aan. Graag leg ik jullie aan tafel de consequenties uit, aangezien het in deze gevallen per situatie maatwerk betreft.

Benieuwd wat in jullie huwelijkse voorwaarden is opgenomen bij scheiding? Neem vrijblijvend contact op via aimee@goedscheidenarnhem.nl