Werkwijze en kosten

Download Goed Scheiden gids

Hoe werkt het?

Bij scheidingsbemiddeling door Goed Scheiden Arnhem wordt het gehele proces voor jullie begeleid. Dit gebeurt in gesprekken met jullie samen.

Elke mediation start met een kennismakingsgesprek, deze is gratis. Zo kunnen jullie alvast in dit kennismakingsgesprek vernemen wat de werkwijze is en welke kosten daarbij komen kijken.

Een tarief is op voorhand lastig te benoemen, aangezien dit van de situatie afhankelijk is. Is er sprake van een samenleving, geregistreerd partnerschap of van een huwelijk? Is er wel of geen rechtbankprocedure nodig? Is er wel of geen ouderschapsplan nodig? Etc.

Het is in ieder geval zo dat Goed Scheiden Arnhem met diverse all-in tarieven werkt, zodat jullie van tevoren weten waar je aan toe bent. Als er een gesprek extra nodig is dan is dat dan geen enkel probleem. Met een all-in tarief weten jullie ook dat er geen verborgen kosten zich voordoen, zoals bijvoorbeeld advocaatkosten, kantoorkosten of griffierechten.

Uit de praktijk blijkt dat de tarieven voor scheiden middels mediation lager liggen dan scheiden via een advocaat. Daarnaast wordt mediation steeds vaker ingezet vanwege het succes als alternatief voor rechtspraak. Een mediation kan aanmerkelijk snel, binnen 2 tot 5 gesprekken is over het algemeen de scheiding geregeld.

Uiteraard is het ook mogelijk om op basis van een uurtarief te werken, bijvoorbeeld voor het herzien van een ouderschapsplan. Van belang is dat Goed Scheiden Arnhem jullie op voorhand helderheid geeft over het tarief, zodat jullie weten waar je aan toe bent.

Uiteraard zijn de kosten van belang. Vergeet alleen niet dat er absoluut kennis en kwaliteit benodigd is om een goede scheiding te realiseren. Het zou kostbaarder zijn als er door fouten of door onvoldoende uitleg over financiële gevolgen, bijvoorbeeld naheffingen komen en extra kosten gemaakt moeten worden.

Neem contact op

Hoe ziet het traject er bij Goed Scheiden Arnhem doorgaans uit:

Kennismaking

Jullie krijgen uitleg welke stappen genomen moeten worden bij een scheiding en hoe de werkwijze van Goed Scheiden Arnhem is. We kijken wat voor jullie specifieke situatie nodig is en wat de wensen zijn.

Jouw locale mediator Aimée Spies

Ouderschapsplan

Indien jullie een kind / kinderen hebben dan starten we het eerste gesprek met het bepreken van het ouderschapsplan. Ik zorg voor het opstellen van het ouderschapsplan, waar al het besprokene (inclusief zorgverdeling en kinderalimentatie) wordt vastgelegd.
Indien gewenst is er een mogelijkheid voor een kindgesprek. Lees hier meer over zo’n kindgesprek.

Meer weten?

Het convenant

In dit gesprek komt de verdeling van jullie bezittingen en schulden aan de orde; de vermogensverdeling. Alles wat jullie bezitten en aan schulden hebben, moet besproken en verdeeld worden. Denk aan bijvoorbeeld de woning, auto, inboedel, lijfrentes, beleggingen, betaal,- en spaarrekeningen, de onderneming etc. Tevens bespreken we het onderdeel partneralimentatie. Onderwerpen die wij met elkaar bespreken en die goed vastgelegd moeten worden in het convenant. Lees hier meer over de inhoud van het convenant en over de partneralimentatie.

Budgetplanning

Na de scheiding, wordt het leven ongetwijfeld duurder. Twee huizen, twee huishoudens. Ik kijk met jullie mee in de budgetplanning om zo (van elkaar) inzicht te krijgen hoe van een ieder de toekomstige maandelijkse financiën eruitzien. Mogelijk hebben jullie recht op toeslagen, deze reken ik voor jullie uit. De budgetplanning kan tevens gespreksonderwerp zijn in relatie tot de eventuele partner,- en kinderalimentatie.

Maak ’n afspraak

Pensioenen

In het convenant dienen ook afspraken vastgelegd te worden over jullie opgebouwde pensioen. Dit betreft de verdeling van het ouderdomspensioen en het nabestaandepensioen. Bij scheiding vallen deze pensioenaanspraken onder de Wet Verdeling Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Volgens deze wet worden bij een scheiding alle pensioenen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd 50/50 verdeeld. Jullie mogen echter van deze wetgeving afwijken en voor geen of een andere verdeling kiezen. Ik zal jullie over dit onderwerp informeren en samen kijken welke afspraken jullie over het pensioen willen maken.

Concept documenten

Nadat we middels de mediation gesprekken, alle onderdelen hebben besproken, stel ik de documenten op. Deze ontvangen jullie in concept en neem ik met jullie door om te kijken of alle gemaakte afspraken goed verwoord zijn. Uiteraard licht ik jullie de juridische taal in de documenten toe.

Neem contact op

Ondertekening

Het traject eindigt met het ondertekenen van het convenant en het (indien van toepassing) ouderschapsplan.

Indienen scheiding bij de rechtbank

Na het ondertekenen, wordt het convenant en ouderschapsplan door een advocaat bij de rechtbank ingediend. Nadat de rechter jullie scheiding heeft uitgesproken, zorg ik ervoor dat de scheiding bij de gemeente wordt ingeschreven. Na dat moment, zijn jullie officieel gescheiden.

Vragen? Neem contact op