Met ingang van 1 januari 2021 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 3% omhoog. Stel uw ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.

 

Zie publicatie in de staatscourant;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53070.html