Stappenplan bij scheiden

 

Lees in dit blog de 6 stappen bij het starten van een scheiding.

Je had dit van te voren nooit gedacht, scheiden. Een moeilijk proces, waar waarschijnlijk veel aan is voorafgegaan. Of je nu zelf de beslissing hebt genomen of dat de ander dat voor je heeft gedaan; het blijft een moeilijke tijd. Je wilt weten waar je aan toe bent en wat er allemaal geregeld moet worden. Lees in dit blog alle stappen die genomen moeten worden, alles helder op een rijtje voor jou om zo hopelijk wat meer houvast te hebben.

 

Stap 1 De Scheidingsmelding

Dit is de eerste stap in het proces, de scheidingsmelding. Hoe en wanneer vertel je aan je partner dat je wilt scheiden? Ook al speelt er wellicht al langere tijd het een en ander, het blijft een moeilijke stap te vertellen dat je wilt scheiden. Soms is het voor jullie iets wat al langer speelt en ook bij de andere partner bekend is. Ook kan het voorkomen dat ondanks ruzies of andere signalen vooraf, het voor de ander toch binnenkomt als totaal onverwacht. Het is belangrijk naar elkaar te luisteren, begrip te hebben voor de ander en de tijd te nemen vragen te beantwoorden. De ene partner is vaak verder in het proces dan de andere partner. Dat zorgt voor een ongelijkheid in de emoties en in het verwerkingsproces. Probeer daar rekening mee te houden en geef de ander partner de tijd.

 

Stap 2 Op welke manier wil je scheiden?

Er zijn verschillende manieren waarop jullie de scheiding kunnen regelen. De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter, daarvoor moet je via een mediator of advocaat een verzoekschrift laten indienen bij de rechtbank.

De scheiding regelen kun je op verschillende manieren regelen. Het kan bijvoorbeeld in goed overleg met behulp van een mediator. Een andere manier is dat ieder een eigen advocaat inschakelt. Vaak komen jullie dan lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het vergroot de kans op een vechtscheiding.  Een scheidingstraject met een advocaat kan vaak lang duren en brengt hogere kosten met zich mee dan bij mediation. Als er geen mogelijkheid is de scheiding samen te regelen, kunnen jullie niet anders dan ieder een eigen advocaat in de arm te nemen.

Een scheiding via een mediator is een traject wat jullie samen doen. De mediator begeleidt jullie in de gesprekken en zorgt dat alle benodigde documenten worden opgesteld. Ook het indienen bij de rechtbank verzorgt de mediatior via een advocaat voor jullie. Met één gezamenlijke mediator regelen jullie de scheiding samen in goed overleg, waarbij steeds wordt gezocht naar oplossingen en afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn.

 

Stap 3 Afspraken maken

Indien jullie hebben gekozen om de scheiding bij een mediator te regelen, zijn er veel gegevens benodigd. Vervolgens gaan jullie samen aan tafel bekijken wat er geregeld moet worden en welke afspraken jullie willen maken. Er zal een alimentatieberekening opgesteld worden, een ouderschapsplan (indien er minderjarige kinderen zijn) en een convenant.

 

Stap 4 Ouderschapsplan

Als jullie samen minderjarige kinderen hebben, dan is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Een ouderschapsplan moet passen bij jullie situatie en in het ouderschapsplan kunnen jullie de zelf gewenste afspraken vastleggen. Van belang is dat er een zorgverdeling in opgenomen is, afspraken omtrent de verzorging en opvoeding van jullie kinderen en een afspraak over de kinderalimentatie. Deze kinderalimentatie wordt berekend naar de behoefte van jullie kinderen en de draagkracht van de ouders. Al deze onderwerpen worden aan tafel bij de mediator besproken en er wordt gezorgd dat alles op juiste wijze in het ouderschapsplan wordt opgenomen.

 

Stap 5 Convenant

Een convenant is het document waarin afspraken worden vastgelegd over de verdeling van jullie bezittingen en schulden, de pensioenverdeling en de eventuele partneralimentatie. Bij een koopwoning worden ook hierover de afspraken over het eigendom en gebruiksrecht vastgelegd in het convenant. In enkele gesprekken bespreken we jullie wensen en zorgen. Jullie krijgen alle informatie die nodig is om tot goede beslissingen te kunnen komen over de verdeling van jullie bezittingen en schulden. Deze worden vervolgens door de mediator vastgelegd in het convenant. Pas als jullie het over alles eens zijn, kunnen jullie het convenant ondertekenen.

Het indienen van het convenant (en ouderschapsplan) bij de rechtbank wordt voor jullie verzorgd. Dat is niet nodig zelf te regelen. Na de indiening van de scheiding bij de rechtbank middels een verzoekschrift, krijgen jullie op korte termijn een uitspraak van de rechter. Dit heet de beschikking.

 

Stap 6 Inschrijving scheiding in registers burgerlijke stand.

Indien de scheiding door de rechter is uitgesproken en als de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan pas is jullie scheiding definitief. Het is niet nodig zelf naar de rechtbank te gaan of naar de gemeente. Ook dit deel van het scheidingstraject wordt door de mediator verzorgt, zodat jullie daar geen omkijken naar hebben.

 

Willen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek om jullie situatie te bespreken? Dat is uiteraard mogelijk, neem hier contact op.